Turto privatizavimo komisija

Alytaus miesto savivaldybės turto privatizavimo komisija

Alytaus miesto savivaldybėje Rotušės a. 4, kab. 322 kab.

 

Privatizavimo komisija sudaroma iš kiekvienos politinės partijos paritetiniais pagrindais, kurios atstovai išrinkti į miesto tarybą, pasiūlytų asmenų (ne mažiau kaip po vieną). Privatizavimo komisijos pirmininką ir narius skiria ir atleidžia Alytaus miesto taryba. Komisijos nariais negali būti savivaldybės administracijos ir savivaldybei pavaldžių ar nuosavybės bei patikėjimo teise valdomų įmonių, įstaigų darbuotojai.

 

KOMISIJOS SUDĖTIS