Tarybos kolegija

Alytaus miesto savivaldybės tarybos kolegija yra tarybos patariamoji institucija, vykdanti Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnyje nustatytas funkcijas.

Kolegiją sudaro 9 tarybos nariai. Į kolegiją pagal pareigas įeina meras ir mero pavaduotojai. Kolegijos narių kandidatūras tarybai tvirtinti teikia meras. Kolegijos nariais negali būti Kontrolės komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas. Tarybos komitetų pirmininkai gali būti renkami kolegijos nariais.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos kolegija