Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas

Darbo laikas – antradieniais 14.30 val.

 

Komiteto nariai:

 

Valė Gibienė, pirmininkė

Valerijus Vencius, pirmininkės pavaduotojas
Šarūnas Klėgeris
Vilma Krušnienė
Tomas Pačėsas

 

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto veiklos sritys:

 

1. Svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

1.1. neįgaliųjų, senyvo amžiaus asmenų rūpybos, priežiūros, aptarnavimo ir socialinio integravimo į bendruomenę;

1.2. pateiktų teritorijos raidos analizių, ilgalaikių bendrųjų socialinių, demografinių ir kitų programų;

1.3. socialinio būsto statybos ir remonto, paramos gyventojams įsigyjant gyvenamąsias patalpas, paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nustatyta tvarka;

1.4. gyventojų užimtumo, gyventojų kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo, viešųjų ir sezoninių darbų organizavimo;

1.5. tarpinstitucinio bendradarbiavimo siekiant užtikrinti vaiko teisių apsaugą;

1.6. ligonių slaugos organizavimo;  

1.7. sanitarijos ir higienos reikalavimų laikymosi;

1.8. sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo savivaldybės teritorijoje ir sergamumo prevencijos;

2. analizuoja savivaldybės globos ir socialinės rūpybos, sveikatos įstaigų veiklą, kaip jose vykdomas biudžetas, ar racionaliai naudojamos biudžeto lėšos;

3. kontroliuoja tarybos priimtų sprendimų komiteto veiklos klausimais įgyvendinimą;

4. tarybos ir mero pavedimu svarsto kitus klausimus.