Socialinės paramos teikimo komisija

Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisija

Alytaus miesto savivaldybėje Rotušės a. 4, kab. 322

 

SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIS

 

Socialinės paramos teikimo komisijos tikslas – svarstyti Alytaus miesto gyventojų prašymus dėl socialinės paramos gavimo ir teikti siūlymus savivaldybės administracijai. Remiantis šios komisijos siūlymu skiriama socialinė parama.

 

Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymu, Socialinės paramos mokiniams įstatymu, Išmokų vaikams įstatymu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.

 

Socialinės paramos teikimo komisija sudaroma savivaldybės tarybos sprendimu.