Kultūros, švietimo ir sporto komitetas

Darbo laikas – antradieniais 15.00 val.

 

Komiteto nariai:

 

Nijolė Makštutienė, pirmininkė

Laima Vincė Kirkliauskienė, pirmininkės pavaduotoja

Valdemaras Chomičius
Gediminas Daukšys
Povilas Labukas
Valdas Račkauskas
Jurgita Šukevičienė

 

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto veiklos sritys:

 

1. Svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

1.1. vaikų ir jaunimo bendrojo lavinimo ir papildomo ugdymo, suaugusių žmonių švietimo organizavimo;

1.2. kultūros ugdymo, poilsio organizavimo;

1.2.1. sporto ir turizmo plėtojimo;

1.2.2. jaunimo organizacijų veiklos sąlygų gerinimo ir koordinavimo;

1.3. teikia tarybai išvadas dėl:

1.3.1. miesto garbės piliečio vardo suteikimo;

1.3.2. leidimo naudoti miesto savivaldybės herbą;

1.4. nagrinėja ir teikia siūlymus bei išvadas dėl švietimo, kultūros, sporto veiklos prioritetų;

1.5. analizuoja  savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų veiklą, kaip jose vykdomas biudžetas, ar racionaliai naudojamos biudžeto lėšos;

1.6. kontroliuoja tarybos priimtų sprendimų komiteto veiklos klausimais įgyvendinimą;

1.7. tarybos ir mero pavedimu svarsto kitus klausimus.