Etikos komisija

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-2023 METŲ KADENCIJOS ETIKOS KOMISIJA

 

KOMISIJOS SUDĖTIS, patvirtinta 2019 m. birželio 27 d.  Alytaus miesto tarybos sprendimu Nr.  T-189:

Vilija Ramanauskienė, komisijos pirmininkė

Laima Vincė Kirkliauskienė, pirmininko pavaduotoja

Rimantė Adomaitienė, narė

Česlovas Daugėla, narys

Aušra Kišonienė, narė

Povilas Labukas, narys

Sigitas Leonavičius, narys

Gintarė Minsevičiūtė-Balynienė, narė

Gitana Pranckienė, narė

Valdas Račkauskas, narys

Danutė Remeikienė, narė

Henrikas Šivokas, narys

Kęstutis Šlekys, narys

Valerijus Vencius, narys

 

Komisiją savo įgaliojimų laikui sudaro Alytaus miesto savivaldybės taryba. Komisija sudaroma į jos sudėtį įtraukiant visų taryboje esančių politinių partijų ar frakcijų atstovus ir miesto bendruomenės atstovus: Alytaus miesto garbės piliečius ir taryboje esančių politinių partijų ar frakcijų pasiūlytus miesto bendruomenės atstovus.

 

Kiekviena taryboje atstovaujanti politinė partija ar frakcija turi teisę siūlyti į Komisijos sudėtį vieną tarybos narį ir vieną miesto bendruomenės atstovą (ne iš tarybos narių). Miesto bendruomenės atstovų dalis Komisijos sudėtyje turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

 

Komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Komisijos atsakingasis sekretorius nėra komisijos narys.

 

Komisijos pirmininką mero teikimu taryba skiria iš tarybos narių. Jeigu yra paskelbta tarybos mažuma (opozicija), komisijos pirmininko kandidatūrą meras teikia tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. Komisijos pirmininko pavaduotoją pirmininko teikimu skiria komisija.

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisijos tikslai: remiantis etinėmis nuostatomis ir teisės aktų reikalavimais padėti valstybės politikams ugdyti demokratiškumą, politinę kultūrą, derinti įvairius požiūrius ir įsitikinimus, siekti santarvės, humaniškų tarpusavio santykių; skatinti Alytaus miesto savivaldybės mero, mero pavaduotojų, tarybos narių atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei nagrinėjant klausimus, susijusius su valstybės politikų elgesio viešajame gyvenime principų ir reikalavimų laikymusi, užtikrinant valstybės politikų elgesio kontrolę ir atsakomybę už Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų pažeidimus bei tinkamą Vietos savivaldos įstatyme ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamente komisijai priskirtų funkcijų vykdymą.

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-2023 metų kadencijos Etikos komisijos posėdžių protokolai ir sprendimai

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-2019 metų kadencijos Etikos komisijos posėdžių protokolai ir sprendimai

 

 

Už pateiktą informaciją atsakinga Jūratė Grinienė, tel. (8 315) 55 146, jurate.griniene@alytus.lt.