Aplinkos ir plėtros komitetas

Darbo laikas – pirmadieniais 14.00 val.


Komiteto nariai:

 

Sigitas Leonavičius, pirmininko pavaduotojas

Česlovas Daugėla
Vytautas Jastremskas
Andrius Jučas
Jurgis Krasnickas
Valius Micevičius
Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin

 

 Aplinkos ir plėtros komiteto veiklos sritys:

 

1. Svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

1.1. savivaldybės saugomų teritorijų, kraštovaizdžio objektų steigimo ir tvarkymo;

1.2. adresų suteikimo žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms;

1.3. pavadinimų suteikimo gatvėms, savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams, šių adresų ir pavadinimų keitimas ar panaikinimas;

1.4. komunalinių atliekų tvarkymo;

1.5. vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros;

1.6. želdinių apsaugos, teritorijos tvarkymo ir švaros palaikymo, prekybos turgavietėse ir kitų taisyklių, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė;

1.7. teritorijos raidos analizės, bendrųjų, ilgalaikių, ekologinių ir kitų programų;

1.8. statybos, plėtimo ir regeneravimo, kraštovaizdžio, architektūros ir kultūros paminklų apsaugos;

1.9. buitinių atliekų surinkimo, perdirbimo ir saugojimo;

1.10. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos;

1.11. miesto Bendrojo plano, jo sprendinių keitimo;

1.12. miesto viešojo transporto organizavimo; 

1.13. miesto komunalinio ūkio formavimo ir reguliavimo problemų;

2. nagrinėja gyventojų siūlymus ir pageidavimus dėl miesto teritorijų planavimo, tvarkymo, statybos ir aplinkosaugos;

3. teikia siūlymus dėl miesto savivaldybės teritorijos raidos;

4. kontroliuoja tarybos priimtų sprendimų komiteto veiklos klausimais įgyvendinimą;

5. tarybos ir mero pavedimu svarsto kitus klausimus.