NAUJIENOS

« Atgal

Sėkminga „Sniego gniūžtės“ patirtis

Alytaus Putinų gimnazijoje įgyvendinamas prevencinis projektas „Rinkis gyvenimą be svaigalų" (vadovė Rimtautė Marčiulionienė). Jo idėja – patys mokiniai planuoja ir įgyvendina prevencines veiklas, paremtas „Sniego gniūžtės" programos principu.

„Sniego gniūžtė" – tai tarptautinė psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa jaunimui, orientuota į asmenybės bendrųjų kompetencijų, emocinio intelekto ugdymą.  Lietuvoje šią programą koordinuoja ir diegia Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis".

Šiais mokslo metais gimnazistai dalyvavo 3-jų dienų „Sniego gniūžtės" mokymuose ir po jų šį savaitgalį  suorganizavo „Sniego gniūžtės" stovyklą, kurioje dalyvavo per 80 mokinių iš Alytaus ir kitų Lietuvos miestų. Trijų dienų stovyklos veiklos buvo patrauklios tuo, kad bendraamžiai bendraamžiams kūrė malonią aplinką, dirbo grupelėse, kurių metu buvo ugdomas jaunuolių sąmoningumas, psichologinis atsparumas, kritinis mąstymas, lyderystė.

Tematika išlieka aktuali: žalingi įpročiai ypač paplitę jaunimo tarpe. Dažniausios vartojimo priežastys: bendravimo įgūdžių stoka, menka mokinių savivertė ir silpnas psichologinis atsparumas. Šiame projekte jaunimas tampa ne tik tiksline dalyvaujančia grupe, bet ir problemos sprendėju, propaguojančiu sveiką gyvenseną, ugdančiu bendraamžių sąmoningumą gyventi blaiviai.

Sėkminga šių  metų patirtis parodė, kad šios jaunimas-jaunimui veiklos yra įtraukiančios, linksmos, patrauklios, stiprinančios atsakomybę ir  pasitikėjimą savimi. Jaunimas įgijo patyrimo, kad galima linksmai leisti laiką ir be svaigalų.

Projekto „Rinkis gyvenimą be svaigalų" veiklas remia Alytaus miesto savivaldybė

Socialinė pedagogė Rimtautė MarčiulionienėDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos