NAUJIENOS

« Atgal

Lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ – trijų kartų vakaronė

2019 m. lapkričio 27 d. Alytaus lopšelyje-darželyje „Nykštukas" vyko trijų kartų vakaronė „Aš pasėjau žalių linų". Dabar mažai kur bepamatysi mėlynuojančius linų laukus, o juk nuo senų laikų linas lietuvių tradiciškai laikytas ypatingu augalu. Linas lydėjo žmogų per visą jo gyvenimą.

Salė, papuošta lininiais rankšluosčiais, senoviniais rakandais bei linų apdirbimo įrankiais, kvieste kvietė prisiminti senelių ir prosenelių nueitą ilgą ir sunkų Lino kelią. Į salę, pasipuošę liaudiškais rūbais, su geru ūpu, sugužėjo „Ančiukų" grupės ugdytiniai, jų tėveliai, senelės  ir seneliai.

Meninio ugdymo pedagogė Jolanta Sabonienė uždainavo lietuvių liaudies dainą „Ulijona" ir papasakojo, kada reikia linus sėti. Auklėtoja Onutė Vyšniauskienė priminė, kaip vadiname lino sėkleles. Kokia gi sėja be šeimininkės ir „gaspadoriaus"? Kaip mat juos suradome. Šeimininkė, apsijuosusi baltą prijuostę, nešė „gaspadoriui" sėmenis. Jis, peržegnojęs dirvą, pasėjo linus.

Vaikučiai pašoko ratelį „Aš pasėjau žalių linų" ir toliau dirbo linų darbus. Su kultuvėmis nukūlėme linų galveles. Salėje turėjome net tikrus mintuvus, atkeliavusius iš auklėtojos Onutės Ražanauskienės tėvų namų. Ji papasakojo, kaip senovėje linus mindavo. Kvietėme tėvelius į linamynio talką. O jau tada brukome, šukavome, verpėme. Vaikučiai minė mįsles, sakė patarles, išgirdome ir pasaką be galo. Kas tik norėjo, išbandė visus linų darbus. Visi drauge dainavome liaudies dainas, šokome ratelius ir smagią pabaigtuvių polką. Vadovė dainelėms bei šokiams pritarė tradicinėmis kanklėmis ir akordeonu. Vakaronės pabaigoje visi vaišinomės Viltės mamytės ant ajerų kepta duona ir dalijomės gera nuotaika.

Ko gi bereikia, kad būtų puoselėjamos etnokultūros tradicijos? Tikriausiai visai nedaug – ogi stipraus trijų kartų ir darželio bendruomenės ryšio bei didelės meilės savo gimtojo krašto tradicijoms ir papročiams. 

Muzikos mokytoja metodininkė Jolanta Sabonienė

 

 Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos