NAUJIENOS

« Atgal

Geras mokytojas galvoja kaip vaikas, bet elgiasi kaip suaugęs

Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos delegacija (pradinių klasių mokytojos metodininkės Veneta Baliukonienė ir Lijana Gudaitienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui, vyresnioji anglų kalbos mokytoja Melita Buckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja metodininkė Renata Mockevičienė ir direktorė Virginija Vitunskaitė) lapkričio 10–17 d. dalyvavo Erazmus+ KA1 projekto „Kūrybiškumo laboratorija" mokymuose Kroatijoje (Splitas). Projekto tikslas – mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimas panaudojant naujus kūrybiškumo metodus formaliajame ir neformaliajame ugdyme.

Splito Mokytojų rengimo centre delegacijos narės dalyvavo kursuose „Kūrybingumas ir skirtingi jo pritaikymo būdai klasėje". Įkvepiančioje tarptautinėje aplinkoje mokytojos sužinojo apie skirtingus problemų sprendimo metodus, keičiančius požiūrį, plečiančius akiratį bei praturtinančius mokytojų kompetencijas, įvairiais kūrybiškais būdais ir strategijomis, kurios pritaikomos klasėje siekiant sudominti mokinius.

Būti mokytoju 21-ame amžiuje, motyvuoti kitus ir tuo pat metu išlikti motyvuotam pačiam, yra iššūkis. Dėl šios priežasties, mokytojai turi nuolatos atnaujinti savo mokymo metodus, mokyti įdomiai, patraukliai, linksmai, šiuolaikiškai, įtraukiančiai, „spalvotai". Anot kursų vadovės Anos  Mladinos Puljak: „galvoja kaip vaikas, bet elgiasi kaip suaugęs". Įkvėpė lektorės mintis, kad „kūną ir sielą reikia lavinti kartu (vienu metu)", reiškia teikti visapusišką mokymą.

Erasmus+ KA1 mokymų „Kūrybingumas ir skirtingi jo pritaikymo būdai klasėje" Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos delegacijos narės išmoko skirtingų strategijų mokymo įgūdžiams tobulinti; įgavo naujos patirties, kaip kūrybiškai naudoti tradicinius ir naujus mokymo metodus; kaip pakeisti pamokas iš tradicinių į labiau naujoviškas ir įdomias; bendravo, bendradarbiavo, dalijosi savo patirtimi su mokytojais iš Suomijos, Norvegijos, Kipro; diskutavo ieškant efektyvių sprendimų dėl ugdymo kokybės gerinimo; susipažino su skirtingų šalių švietimo sistemomis, mokyklų ypatumais; išmoko parengti pamoką kūrybingesniu ir įdomesniu būdu, stimuliuojant kūrybinį ir kritinį mokinių mąstymą; gilinosi į komandinio darbo privalumus.

Įgyvendinant projektą Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos mokiniai sukūrė projekto logotipą; mokytojos taiko naujus mokymo metodus, mokymosi procesas tapo dar labiau patrauklesnis, įtraukiantis, kūrybiškesnis, teikiantis mokiniams pažinimo džiaugsmą, susidomėjimą mokymusi ir naujomis, kūrybiškomis aplinkomis. Mokyklos erdvės pasipildė naujais kitų kultūrų pažinimo elementais, įrengtas projekto veiklą reprezentuojantis stendas.  

Erasmus+ KA1 mokymų turinys drąsinantis, motyvuojantis būti kūrybišku mokytoju, t. y. šauniu mokytoju, kuris mėgsta mokytis, įkvepia mokinius mokytis ir siekti žinių.                                    

Virginija Vitunskaitė, Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos direktorė Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos