NAUJIENOS

« Atgal

„Sakalėlio“ delegacija „Nordplus Junior“ projekto stažuotėje Islandijoje

Šių metų sausio 10–7 d. Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos delegacija (5 asmenys), įgyvendindama tarptautinį „Nordplus Junior" projektą „Kultūrinio paveldo puoselėjimas šiaurės šalių kontekste", stažavosi Islandijoje. Mokytojai lankėsi „Salaskóli" (Kòupavoguras) ir „Flataskóli" (Gárdabairas) mokyklose, susitiko su lietuvių bendruomenės pirmininke Neringa Eidukiene. „Salaskóli" mokykloje mokėsi Islandijoje populiarių amatų, stebėjo mokinių ir mokytojų veiklą, domėjosi edukacinės aplinkos kūrimu, tobulinimu, sužinojo apie Islandijos švietimo sistemą, kultūrą, istoriją, papročius, šalies išskirtinumus, vertybes, mokinių ugdymo prioritetus, visapusišką mokymą per praktinę veiklą, kaip mokyti, sudominti mokinius kultūriniu palikimu, skatinti jį puoselėti, kaip tobulinti mokinių kultūros kompetenciją, plėsti suvokimą apie savo šalies kultūros šaknis tam, kad įgytas suvokimas pasitarnautų bendram mokinių išprusimui ir jų gyvenimui. Verta pastebėti, kad Lietuvos ir Islandijos tautinis paveldas, etninė kultūra turi daug panašumų: raštai, rakandai, buitis, gyvenimo būdas.

Islandijos mokyklose didelis dėmesys  skiriamas mokinių socialiniams įgūdžiams ugdyti, įvairių klasių mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui, skatinama mokinių draugystė, tolerancija. Jau nuo mažens vaikams diegiamas ekologinis ugdymas: mokoma kūrybiškai panaudoti  antrines žaliavas, taupyti vandenį, elektrą, maistą, nešiukšlinti, saugoti gamtos išteklius, akcentuojama vartotojiškumo žala. Viena pamoka per savaitę skirta supažindinti su mokinių teisėmis.

Mokyklose neįrengtos sporto salės, bet  Islandijos mokiniai (esant ir nepalankioms oro sąlygoms) aktyviai sportuoja  kieme prieš pamokas, pamokų ir pertraukų metu, po pamokų šalia mokyklų įrengtuose sporto centruose. Juose yra treniruoklių salės, batutai, kiti įrenginiai, dauguma baseinų – po atviru dangumi, juose vaikai plaukioja žiemą–vasarą. Iki septintos klasės mokiniai mokosi pagrindinių dalykų (islandų, anglų kalbų, matematikos), o muzika, technologijos, menas, amatai, programavimo dalykai yra laisvai pasirenkami vieną kartą per savaitę. Mokyklose naudojama daug įvairių inovatyvių programavimo, kūrybinio mokymosi priemonių.

„Flataskóli" mokykloje pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais vyksta „skambantys" rytmečiai, kuomet mokyklos direktorė apie 15 min kalba visai mokyklos bendruomenei aktualia tema, mokiniai su muzikos mokytoja dainuoja, paskui pasiskirsto į klases, kur kiekvienas mokyklos mokinys gali rinktis iš daugiau kaip dešimt skirtingo pobūdžio veiklos rūšių (nuo programavimo, sporto iki rankdarbių). Tokiu būdu kiekvienas mokinys atranda sau patrauklią sritį, ją gali tobulinti po pamokų. Norintiems groti sudarytos sąlygos muzikavimo mokytis toje mokykloje, kurioje jie mokosi (muzikos mokytojas ateina iš muzikos mokyklos). Ypač didelis dėmesys skiriamas knygoms skaityti.

Mokinių skaičius mokyklose neribojamas. Jei mokinių, norinčių mokytis konkrečioje mokykloje, yra per daug, savivaldybė mokyklos kieme pastato kilnojamąjį pastatą (konteinerinio tipo namą). Tokiu būdu patenkinami visų, norinčių mokytis mokykloje, poreikiai. Šiuo metu „Salaskóli" mokykloje tokio tipo atskirame mokyklos pastate mokosi 60 septintokų. Esant poreikiui, toks pastatas pervežamas ar pastatomas prie tos mokyklos, kurioje trūksta klasių.

Visos „Salaskóli" mokyklos patalpos išnaudojamos maksimaliai: koridoriuose įkurta mobilioji biblioteka, įrengta klasė, kurioje prastai (emociškai) tą dieną besijaučiantys mokiniai gali laisvai kurti darbus iš įvairių medžiagų (klasėje yra budintis mokytojas).

Mokyklos vadovai neteikia jokių ataskaitų. Mokyklos ir vadovo pagrindinis vertinimo rodiklis – laimingi mokiniai, laimingi jų tėvai, laimingi mokytojai. Nėra vadovų kadencijų ir mokytojų kategorijų. Patrauklūs, dideli mokytojų poilsio ir darbo kambariai, sveikas ir įvairus maistas mokyklos mokiniams ir mokytojams (mokamas).

Širdį šildanti ledo šalis, kerinti unikalia gamta – kalnynai su miegančiais ugnikalniais, geizerių pievos, karštos upės, ledynai ir inteligentiški, ramūs, laisvi ir laimingi žmonės yra Islandijos vizitinė kortelė.  

Didelė asmeninė ir profesinė nauda mokyklos mokytojams bendradarbiauti ir mokytis vieniems iš kitų. Giliau suvokiant Estijos, Islandijos šalių etninę kultūrą, unikalumą, stiprėja poreikis išsaugoti ir puoselėti etnokultūros žinias, tradicijas, papročius, amatus. Išmoktų kitų šalių amatų sklaidą vykdyti mokykloje ir už jos ribų.

Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos direktorė Virginija VitunskaitėDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos