Kaip ir kur dažniausiai sužinote informaciją apie būsimus Alytaus miesto viso mėnesio kultūros renginius?

NAUJIENOS

6-oji Alytaus psicho[meno] streiko bienalė 2015 m. rugpjūčio 18–23 d.

(kasdumetinis psichodarbininkų, duomenkasių ir jiems prijaučiančiųjų sambūris)

 

REVOLIUCINIS ANIMIZMAS IR PSICHOREPROLETARIZACIJA
 

Alytaus dailės mokykla, S. Dariaus ir S. Girėno g. 25, Alytus

 

Nuo 1993 m. Alytus yra tradicinė  eksperimentinio, gyvo meno sklaidą pristatanti scena – suorganizuoti 9 tarptautiniai šiuolaikinio eksperimentinio meno festivaliai aktualiomis ir dažniausiai drastiškomis temomis. Tokio festivalio neįvykimas sudarytų sąlygas manyti, kad kažkas atsitiko su demokratija ir pamatiniais žmogaus visavertės egzistencijos teises užtikrinančiais socialiniais santykiais. Reikia paminėti, kad Alytaus bienalė yra unikalus ir integralus ne tik Lietuvos vizualaus meno scenos elementas, bet yra plačiai diskutuojamas tiek europiniame, tiek pasauliniame kontekste. Kiekvienais metais plečiasi Alytaus bienalės įtakos sferos geografija – bandoma atsiplėšti nuo šiaurės Atlanto kultūros aljanso link III pasaulio ikikultūrinės praktikos, kvestionuoti kapitalistinę specializaciją, ieškoti sričių susikalbėjimo būdų.

 

Tradiciškai bienalės temos skiriamos kolonializmo, eurocentrizmo ir struktūrinio rasizmo, būdingo „rimtajai kultūrai", kritikai bei naujų bendrabūvio santykių vizijoms animistine forma (santarvėje su aplinka, kitais žmonėmis ir pačiais savimi). Renginiuose dalyvauja pasaulio duomenkasiai ir psichodarbininkai (DAMTP – DAta Miners & Travalleurs Psychique). Šis judėjimas susikūrė 2009 m. Alytaus meno streiko bienalės metu ir šiuo metu tai yra besiformuojanti, nario mokesčio nerenkanti organizacija, kurios vardu veikia įvairūs viso pasaulio darbininkai, siejantys save su industriniu psichinės savo ir visų mūsų aplinkos formavimu, t. y. siejantys erdvę, laiką ir prasmę. Tradiciškai dalyvauja ir menininkai, nusivylę neokolonialistinėmis globalios kultūros raiškos formomis bei siūlantys naujas alternatyvas, kurios nukreiptos prieš žmogaus dvasinį, psichinį bei kultūrinį skurdinimą, dažniausiai prieš jo paties valią verčiant jį tik pasyviu žiūrovu. Alytuje numatoma derinti konferencijos ir performansų festivalio formatus – teoriją su aktyviais praktiniais veiksmais viešosiose miesto erdvėse, taip pat ir neurbanizuotose apylinkėse. Praktiniai veiksmai 2015 metų renginyje bus siejami su molio panaudojimu iš(si)valymo, gydymo, savigynos, komunikacijos, garso generavimo, energijos perdavimo būdais. Tokiu būdu bus siekiama reabilituoti mediją, kurią liberalistinio kapitalizmo sistema degeneravo iki keramikos technologijos produktams gaminti. Alytaus bienalė sieks šamanistinės keramikos kaip dvasios ir kūno iš(si)valymo terpės atgimimo. Bendru vardikliu šiais metais pasirinktas animizmas – viso gyvo ir negyvo, matomo ir nematomo pasaulio elementų vienybė ir sąryšingumas... ir jokios mistikos.

 

Mes teigiame, kad reikia pasakyti sudie dekartiškajam „mąstau, vadinasi egzistuoju" ir pereiti prie animistinio „turiu ryšį – vadinasi esu".

 

Išmesti lauk buržuazinę-rasistinę sampratą „Visi esame vienodi ir lygūs, bet mąstome individualiai" ir ją pakeisti animistine „Visi esame skirtingi, bet tai, ką mąstome/jaučiame, yra viena".

 

Nuostata išlieka ta pati – bienalė siekia eliminuoti žiūrovo v/s menininko dualizmą pasirinkdama formatus, kur nėra nei individualistinių pasirodymų, nei žiūrovų. Atvykstančius prašome susilaikyti nuo fotografavimo, filmavimo ir kitų spektaklio konstravimo elementų.

 

Programa nuolat besiformuojanti – nuolat atnaujinama, ją galima rasti www.alytusbiennial.com

Antradienis, rugpjūčio 18 d. – SITUOLINGVISTIKA: tapatybės apmąstymas, jos sąsajos su kalba ir neurolingvistiniu programavimu, viešosios erdvės stereotipino suvokimo kritika, kalbos rasistinės ir seksistinės šaknys.
 

10.00 – susirinkimas, prisistatymai, įžangos ir kitos kalbos.

11.00–13.00. Diskusija apie kultūrinį skirtingų asmenų tapatumą, vengiant eurocentristinės kultūros sampratos, kuri „vienija", atskirdama mus nuo to, kas esame. „Civilizacijos" ideologijos kritika – Mbaku Fidelis Mbabit ir DAMTP.

14.00–16.00. Seksizmo kalboje diskusija-kūrybinės dirbtuvės – Roberta Raudonė ir Agnė Patackė
17.00–19.00. Viešosios erdvės sampratos diskusija-kūrybinės – exOKK (Berlynas) ir DAMTP.

 

Trečiadienis, rugpjūčio 19 d. – SITUOGRAFIJA: spektaklio, kaip esminės kapitalistinės visuomenės organizavimo principo, apmąstymas ir kritika, alternatyvūs (ne)vaizdavimo būdai, išvengiant abstrakcijos ir simbolizmo; viešosios erdvės despektaklizacija.
 

10.00 – susirinkimas, prisistatymai, įžangos ir kitos kalbos. Susitikimas su vietos riedlentininkais.

11.00–13.00. Diskusija apie Desa-Kala-Patra-grafą ir situografiją – Tae Ateh, C. L. A. S. S. ir DAMTP.

14.00–16.00. Pranešimas-diskusija „Ar reikalingas menas Ugandoje?" – Kusiima Daisy Mwisa.

16.00–17.00. Aseminis internacionalas – 2-asis manifestas (Tae Ateh ir Karen Karnak)

17.00–19.00. Metagrafika ir hipergrafika: animistinė protestuotojo apranga – DAMTP ir Benas Šarka.

Ketvirtadienis, rugpjūčio 20 d. – SITUOLOGIJA: kaip išvengti dualizmo mokslas v/s menas, mokslinių ir meninių principų (eurocentrizmo) kritika, triolektika vietoj dialektikos.
 

10.00 – susirinkimas

11.00–13.00. Pranešimai apie trišalį futbolo pasaulio čempionatą, surengtą 2014 m. Silkeborge, Danijoje.  Diskusija apie trišalio futbolo tolimesnę plėtotę kvantinės mechanikos principais – Mark Dyson (Deptford Three Sided Football Club) & Chris Collier (Strategic Optimism) & Florence (New Cross Triangle Psychogeographic Association) & DAMTP.
14.00–16.00. Diskusija apie meno pogromą kaip kolektyvinę praktiką – C. L. A. S. S. & DAMTP.
16.00. Spaudos konferencija Alytaus dailės mokykloje.
17.00–18.30. Kontrakultūrinis piketas Alytaus gatvėse


Penktadienis, rugpjūčio 21 d. – SITUOFONIJA: garsas kaip neverbalinė komunikacijos priemonė, gamtos multiritmiškumas.

10.00 – susirinkimas

11.00–13.00. Pranešimas-diskusija „Revoliucinis animizmas" – Ben Morea.

13.00–14.00. Pranešimas-diskusija „Prieš civilizaciją" – Saulius Jasionis.

16.00–18.00. Pranešimas-diskusija apie postmedijų strategijas – Christoph Fringelli ir Lynx (Datacide (Berlynas))
18.00–19.00. Kosminė molio muzika – Benas Šarka.
19.00–23.00. Pasidaryk pats garso koncertas – Guoda Diržytė & Maja Mihalik & DAMTP & DJ Balli.
23.00–24.00. Mirusiųjų darbininkų kontrakultūrinis piketas – naktinis nematomųjų žygis Alytaus gatvėmis.

Šeštadienis, rugpjūčio 22 d. – SITUOPATIJA: visiems prieinama gyvybinė energija – orgonas ir varžybomis nesugadintas sportas.
 

10.00–12.00. Visuotinės trišalio futbolo rungtynės Alytaus miesto sode.
13.00–15.00. Orgono (gyvybinės) energijos kaupimas iš debesų panaudojant Wilhelmo Reicho debesų skaidymo vamzdinėmis struktūromis principą. Alytaus miesto sodo fontanas – Mantas Kazakevičius

16.00–18.00 – baigiamoji diskusija.

Sekmadienis, rugpjūčio 23 d.

 

11.00. Animokomunistinis psichosufizmo Urs Mubarakas Raižiuose. Kelionė į Raižius (Alytaus r.), kur senosiose totorių kapinėse auga 45 skirtingų rūšių kerpės. Penkios iš jų yra ypač retos. Kerpės  sieja visą vadinamąją „gyvąją" ir „negyvąją" gamtą, o iš tiesų – visus animistinius asmenis. Akmeniniai antkapiai yra natūralūs silicio „kietieji diskai", kaupiantys animistinę informaciją.

Dalyviai: Tae Ateh - Тая Атэх (transžmogiškasis kolektyvinis fantomas), Chus Martínez (transnacionalinis fantomas), اتحاد العمال التنجر نفسية ITIHAD RABNA AL-TUNJUR AL-ALAMIYA AL-FIKRIYA, REproductiVe wOrkers and Lovers indUsTrIal uniON (REVOLUTION), Meno streiko aukščiausioji vieno taryba – Londonas, Stewart Home (JK), Ben Morea (JAV), Eva-Marie Zetova & Martin Zet (Čekija), Benas Šarka (Teatro trūpai), DEad WOrkers Union at DAta Miners & Travailleurs Psychique (DEWOU-DAMTP),
Katia Samigulina (Baltarusija), Karen Karnak, Pablo Hermann (ex-OKK, Berlın) [Ekvadoras/Vokietija], Richard/Riccardo [Berlynas], Christoph Fringeli & Lynx (Datacide) [Berlynas], Mark Dyson (Deptfordo trišalio futbolo klubas), Chris Collier (Strateginis optimizmas) ir Florence (New Cross Triangle Psychogeographic Association) [JK], Filippo Tassinari (Italija), Lukas Diržys (LT/JK), Mantas Kazakevičius, Guoda Diržytė (LT/JK), Maja Mihalik (Vengrija/JK), Niña Yhared (Meksika), Darius Pocevičius, Kusiima Daisy Mwisa (Uganda), André Fincato (Italija), Kembridžo letristų ir situacionistų sąjunga (CLASS), Roberta Raudonė & Agnė Patackė, Disidentas Bacevyčia, Autonominių astronautų asociacija (AAA), Riccardo Balli (Italija), Mariolino (Italija), Samia Malik (JK), Tomas Marcinkevičius,

Mbaku Fidelis Mbabit (Kamerūnas/Belgija), Aušra Kaziliūnaitė, Saulius Jasionis, Povilas Dumbliauskas, Alytaus miesto riedlentininkai, Alytaus kolegijos studentai iš Kongo ir Nigerijos, Redas Diržys.

Renginį koordinuoja Alytaus bienalės degeneRAvimo į Kultūros lAipsnišką žlugDymĄ ir šitos Bacilos skleidimo visuR Aplink Komitetas (ABRACADABRA-C)
ir

psichOdarbininkų koordinavimo ir įgaliojimų, užtikrinančių (re)Produktyviųjų darbinink(i)ų pirmenybę deStrukcIjos darbiNink(i)ų Atžvilgiu perdavimo komitetas (OPSINA)

 

Organizatorius – sambūris „Erdvės"

 

Renginį remia Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kultūros ministerija ir Alytaus miesto savivaldybėDar nėra komentarų. Būti pirmam.