Kaip ir kur dažniausiai sužinote informaciją apie būsimus Alytaus miesto viso mėnesio kultūros renginius?

NAUJIENOS

Paskirtos paramos lėšos kultūros projektams

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius iki 2015 m. birželio 19 d. priėmė motyvuotus prašymus su detalizuota sąmata dėl galimybės skirti papildomas trūkstamas lėšas 2015 m. Alytaus miesto savivaldybės bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos dalinai finansuotiems projektams. Gauti 9 prašymai, kuriuos 2015-06-30 posėdžio metu apsvarstė Projektų atrankos komisija. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-08 įsakymu Nr. DV-558 patvirtinta 2015 m. Bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos (03) priemonės finansuoti kultūros projektus (03.01.02.01) paramos lėšų (161), skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti, paskirsta.Dar nėra komentarų. Būti pirmam.