Visos veiklos sritys  >

 

Žmogiškųjų išteklių plėtra

ALYTUS: KURTI

Miesto plėtros galimybės priklauso nuo jo gyventojų kūrybiškumo. O žmogus gali kurti tuomet, kai kasdieniai rūpesčiai užima kuo mažiau laiko. Vienas svarbiausių veiksnių gyventojų kasdienių problemų sprendimui yra kokybiškos ir lengvai prieinamos viešosios paslaugos. Kita vertus viešųjų paslaugų kokybės gerinimas tiesiogiai priklauso nuo savivaldybės institucijų darbuotojų gebėjimų diegti naujoves – vadinasi, taip pat kurti.

Siekiant šio prioriteto numatoma tobulinti savivaldybės administravimo ir planavimo sistemas bei diegti elektronines paslaugas savivaldybės gyventojams. Prioriteto veiklos sritys apims savivaldybės darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimą, vidaus administravimo sistemos tobulinimą bei savivaldybės viešųjų paslaugų tobulinimą ir jų perkėlimą į elektroninę erdvę.

Taip pat įgyvendinant šį prioritetą bus plėtojamos švietimo ir ugdymo, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos bei tobulinama joms teikti reikiama infrastruktūra.

Įgyvendinus šį prioritetą Alytus taps patrauklia vieta kurti.

 

Prioritetui įgyvendinti nustatyti šie tikslai ir uždaviniai:

3.1 tikslas. Tobulinti savivaldybės administravimą ir planavimą

3.1.1 uždavinys. Pritaikyti besikeičiantiems poreikiams savivaldybės administravimo sistemą

3.1.2 uždavinys. Tobulinti savivaldybės planavimo sistemą

3.1.3 uždavinys. Plėtoti elektronines paslaugas savivaldybės gyventojams ir gerinti miesto įvaizdį

3.2 tikslas. Gerinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę

3.2.1 uždavinys. Užtikrinti miesto gyventojams galimybę gauti kokybišką išsilavinimą

3.2.2 uždavinys. Tobulinti visų lygių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą

3.2.3 uždavinys. Užtikrinti miesto gyventojams galimybę gauti jų poreikius atitinkančias socialines paslaugas

3.2.4 uždavinys. Užtikrinti galimybes  miesto bendruomenei puoselėti kultūrinius, meninius gebėjimus

Atnaujinta 2019-08-22

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...