Žemėtvarka

FS1 - Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas.
FS2 - Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas
ŽS10 - Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos bei georeferencinės informacijos išdavimas, priėmimas, naudojimas ir derinimas

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (derinti inžinerinių tinklų planą forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), derinti topografinį planą – 3 priede (fiziniams asmenims - ( DOC PDF), juridiniams asmenims - ( DOC PDF)), išduoti geodezinę medžiagą inžineriniams geodeziniams tyrinėjimams vykdyti – 4 priede (fiziniams asmenims - ( DOC PDF), juridiniams asmenims - ( DOC PDF)), priimti žemės sklypo plano duomenis – 5 priede ( DOC PDF)).

ŽS13 - Konsultacijų ir informacijos teikimas su žemėtvarka susijusiais klausimais

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 3 priede ( DOC PDF), juridinių asmenų – 4 priede ( DOC PDF)).

ŽS19 - Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas