Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

Informacija apie žemės sklypo Žalgirio g. 24C, Alytuje, ribų formavimo esamų pastatų (garažų) eksploatacijai, tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano keitimą (TPD Nr. T00004698, 2008-11-27).

 

Informacija apie žemės sklypo Žalgirio g. 24C, Alytuje, ribų formavimo esamų  pastatų (garažų) eksploatacijai, tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano keitimą (TPD Nr. T00004698, 2008-11-27).
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Žemės sklypo Žalgirio g. 24C, Alytuje, ribų formavimo esamų  pastatų (garažų) eksploatacijai, tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano keitimas (TPD Nr. T00004698, 2008-11-27).

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-05 įsakymas Nr. DV-440 „Dėl planavimo darbų programos tvirtinimo"; Teritorijų planavimo proceso inicijavimo  sutartis 2019m. gegužės mėn. 27d Nr. SR-1124; Alytaus miesto savivaldybės administracijos parengtomis teritorijų planavimo sąlygomis 2019 m. liepos mėn. 5 d. (Nr. REG110532).

 Planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Rotušės a. 4, Alytus. Tel: 8-315-55102; el.p.: info@alytus.lt

 Planavimo iniciatorė – UAB ALBADENTA, įm. kodas 304292811; Pulko g. 23, Alytus, atstovaujama direktoriaus A.N. Tel: 8 671 98502; el.p: info@albadenta.lt  (2019m. gegužės mėn. 27d.  inicijavimo sutartis  Nr. SR-1124, Alytus)

 

Teritorijų planavimo dokumento rūšis - kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas);

 Teritorijų planavimo dokumento lygmuo - vietovės;

 Planuojama teritorija – Žemės sklypai esantys: Pulko g. 46, Žalgirio 24, Žalgirio 24A, Žalgirio 24C Alytuje. Viso planuojamos teritorijos plotas: 2117 m2 = 21,17 a

 Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypų Žalgirio g. 24 (kad. Nr. 1101/0017:323), Žalgrio g. 24A (kad. Nr. 1101/0017:324) ir Žalgrio g. 24C (kad. Nr. 1101/0017:15) naudojimo būdus (iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į visuomeninės paskirties teritorijos), sujungti žemės sklypus Žalgrio g. 24C, Žalgirios g. 24A, Žalgrio g. 24 ir Pulko g. 46 bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

 Plano rengėja – UAB INREKA, Rotušės a. 16, Alytus LT-62141;  tel: 8 611 24631; el.p.: inreka@gmail.com. Projekto vadovas Robertas Leonardas Šiuša, architekto atest. Nr. A 720.

 Detaliojo plano viešinimas - detaliojo plano viešinimo procedūra atliekama įprasta tvarka.

 Nuo 2019-11-21 su detaliuoju planu galima susipažinti plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje TPD Nr. K-VT-11-19-293)

 Nuo 2019-11-25 iki 2019-12-05 Alytaus miesto savivaldybės priimamajame (Rotušės a. 4, Alytus) bus eksponuojamas detaliojo plano pagrindinis brėžinys.

Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešinimo pabaigos.

Raštu pateikti planavimo pasiūlymai bus priimami iki baigiamojo susirinkimo pabaigos, t.y. 2019-12-05 18.00 val.

Baigiamasis susirinkimas įvyks 2019-12-05 17.00 val. plano rengėjos patalpose (UAB INREKA, Rotušės a. 16, Alytus LT-62141).

 


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...