ELEKTRONINĖS PASLAUGOS

KVIEČIAME UŽSISAKYTI ELEKTRONINES PASLAUGAS

 

 

ASMENŲ PRIĖMIMAS

ARCHYVINIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMAS

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGA - VAIKŲ TEISIŲ APSAUGA

VERSLO LICENCIJOS IR LEIDIMAI - LEIDIMAI IR SUTIKIMAI, PARAMA VERSLUI IR KITIEMS JURIDINIAMS ASMENIMS

VERSLO LICENCIJOS IR LEIDIMAI - ALKOHOLINIAI GĖRIMAI

VERSLO LICENCIJOS IR LEIDIMAI - TABAKO GAMINIAI

VERSLO LICENCIJOS IR LEIDIMAI - REKLAMA

STATYBA IR TERITORIJŲ PLANAVIMAS - STATYBA

SAVIVALDYBĖS ŪKIS - KOMUNALINIO ŪKIO PASLAUGOS

SAVIVALDYBĖS ŪKIS - ŽEMĖS IR APLINKOS DARBAI

SAVIVALDYBĖS ŪKIS - LAIDOJIMO PASLAUGOS

SAVIVALDYBĖS ŪKIS - TRANSPORTAS

MOKESČIAI IR MOKESČIŲ PERMOKOS

KULTŪRA, ŠVIETIMAS IR SPORTAS

VIEŠOJI TVARKA IR RENGINIAI

 KITAMETRIKACIJOS PASLAUGŲ INFORMACINĖ SISTEMA MEPIS

https://mepis.registrucentras.lt

Visus prašymus civilinės metrikacijos klausimais pateikite internetu!

Prisijunkite prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS.

Užpildykite ir pateikite prašymą.

Sulaukite atsakymo.

Atvykite į Alytaus miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių pasiimti dokumentą (su savimi turėkite visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus).

 

 SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI INFORMACINĖ SISTEMA

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt. Prieš pradėdami naudotis sistema, susipažinkite su Naudotojo instrukcijomis.

Visus prašymus socialinės paramos klausimais pateikite internetu!

Prisijunkite prie socialinės paramos šeimai sistemos SPIS.

Užpildykite ir pateikite prašymą.

Sulaukite atsakymo.

 

 

PINIGINĖS IŠMOKOS

PARAMA MOKINIAMS

SOCIALINĖS PASLAUGOS

PAGALBA NEĮGALIEMS (NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMAS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS, ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SKYRIMAS)LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS LEIDIMŲ IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACINĖ SISTEMA

Infostatyba