VIDINIS PRANEŠIMŲ KANALAS

Pažeidimas – galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.

 

Pranešimą apie pažeidimus Alytaus miesto savivaldybėje galite pateikti dėl:

  • ­pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, aplinkai;
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • neteisėto veiklos finansavimo;
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • turto įgijimo neteisėtu būdu;
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • kito grėsmę viešajam interesui keliančio arba jį pažeidžiančio teisės pažeidimo, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Savivaldybe.

Pranešimus gali pateikti esami ir buvę Alytaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su Alytaus miesto savivaldybe.

 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą vidiniu pranešimų kanalu, turi užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą ir ją pateikti vienu iš šių būdų:

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-14 nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo"

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-13 įsakymas Nr. DV-925 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Alytaus miesto savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo"

 

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.

 


Už pateiktą informaciją atsakingas Giedrė Lazarevičė, tel. (8 315) 55 138.