Vidaus administravimas

VAS2 - Dokumentų priėmimas iš asmenų, pretenduojančių dalyvauti savivaldybės administracijos organizuojamose atrankose
VAS4 - Pažymos apie darbo stažą ir/arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir/arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

1. Prašymo išduoti dokumentų kopijas apie darbo stažą ir pajamas iš savivaldybės veiklos archyvo ir/arba likviduotų juridinių asmenų archyvo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede.(DOC,   PDF),

2. Prašymo išduoti dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus iš savivaldybės veiklos archyvo ir/arba likviduotų juridinių asmenų archyvo forma pateikta 3 priede(. DOC,  PDF).

VAS5 - Prašymų priėmimas, dėl archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų iš dokumentų, esančių savivaldybės archyve išdavimo, jų nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas.

Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma išduoti dokumentų kopijas iš savivaldybių archyvo pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede, ( DOC PDF),

fizinių/juridinių asmenų  prašymo forma išduoti dokumentų kopijas, išrašus iš savivaldybės įmonių archyvo – 3 priede. ( DOC,  PDF),

 

VAS7 - Likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir pažymos apie priėmimą išdavimas.
VAS8 - Pažymos, kad likviduotos (likviduojamos) įmonės dokumentai yra priduoti miesto savivaldybei, išdavimas

Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas (prašymo forma išduoti pažymą dėl dokumentų neperdavimo pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), prašymo forma išduoti pažymą dėl dokumentų perdavimo – 3 priede ( DOC PDF)).

VAS9 - Informacijos teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo 1939–1990 metų okupacijų ir likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, dokumentų išsiuntimas į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą ir nukentėjusio asmens pažymėjimų parvežimas
VAS10 - Asmenų skundų ir prašymų priėmimas ir nagrinėjimas