Visos veiklos sritys  >

 

Verslo plėtra

 

ALYTUS:INVESTUOTI

Miesto ekonominės plėtros skatinimas yra grindžiamas verslui svarbios infrastruktūros plėtra, gyventojų verslumo skatinimu, palankesnių sąlygų investicijoms pritraukti sudarymu bei platesniu informacinių technologijų panaudojimu.

Alytus yra Pietų Lietuvos pramonės ir verslo centras. Kartu tai ir didžiausias regiono miestas, tampriais kasdieniais gyventojų ir verslo ryšiais susijęs su kitais regiono miestais – Druskininkais, Varėna ir Lazdijais. Todėl įgyvendinant šį prioritetą siekiama stiprinti Alytaus miesto, kaip regiono verslo centro, vaidmenį.

Siekiant paskatinti verslo įmonių plėtrą, planuojama įrengti tam tinkamą infrastruktūrą, numatoma aktyviai skleisti informaciją apie verslo ir  investicijų galimybes ir sąlygas savivaldybėje,  stiprinti verslo subjektų, viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių bendradarbiavimą, skatinti smulkų ir vidutinį verslą.

Įgyvendinus šį prioritetą Alytus taps patrauklia vieta investuoti.

 

Prioritetui įgyvendinti nustatyti  šie tikslai ir uždaviniai:

 

1.1 tikslas. Sudaryti palankias sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatinti gyventojų verslumą

1.1.1 uždavinys. Tobulinti informacinę SVV aplinką

1.1.2 uždavinys. Plėtoti ir stiprinti SVV finansinę paramą

1.1.3 uždavinys. Plėtoti viešųjų paslaugų verslui teikimą

 

1.2 tikslas. Didinti įmonių konkurencingumą

1.2.1 uždavinys. Didinti įmonių efektyvumą

1.2.2 uždavinys. Didinti žmogiškojo kapitalo kokybę

1.2.3 uždavinys. Gerinti pramoninių ir komercinių zonų viešąją infrastruktūrą

 

1.3 tikslas. Pritraukti tiesiogines užsienio investicijas

1.3.1 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas užsienio investicijoms

 

Atnaujinta 2020-01-17

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...