Vaikų teisių apsauga

VTAS2 - Prašymų dėl laikinosios globos (rūpybos) skyrimo nagrinėjimas

Pateikiamas rekomenduojamos formos:

- Prašymas paskirti vaiko globėju (rūpintoju)  ( DOC PDF),

-Prašymas nustatyti vaiko laikiną globą (rūpybą) ( DOC   PDF).

VTAS4 - Rekomendacijų dėl atleidimo nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir darželiuose-mokyklose teikimas
VTAS5 - Rekomendacijų dėl atleidimo nuo mokesčio už popamokinę mokinių priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos darbo dienos grupėse teikimas