Ūkio subjektų priežiūra

  • Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamos bendrovės 
Eil. Nr. Pavadinimas, kodas Valdomų akcijų dalis (procentais) Buveinės adresas Direktorius, kontaktai Valdybos nariai Veiklos rezultatų ataskaitos Finansinės ataskaitos Pagrindinė veikla
1

UAB „Dzūkijos vandenys" 

  Įstatai

99,88 Pulko g. 75, 62135 Alytus Jurijus Červiakovskis    8-315 73470 Pirmininkas                 Vytautas Junevičius                    Nepriklausomi nariai             Darius Tamauskas          Nariai- sav. darbuotoja    Palmira Raškauskienė

  Metinis pranešimas 2017 m.

Metinis pranešimas 2018 m.

  Finansinės ataskaitos 2017 m.

  Finansinės ataskaitos 2018 m.

Vandens tiekimas, nuotekų šalinimas
2

UAB „Alytaus šilumos tinklai"

  Įstatai

98,63 Pramonės g. 9, 62175 Alytus Mindaugas Nevardauskas   8 650 21727 Pirmininkas:
Mantas Burokas
Nepriklausomi nariai:
Ramutė Ribinskienė
Povilas Valatka
Nariai  - sav. darbuotojai:
Svetlana Delekienė
Palmira Raškauskienė
   

Aiškinamasis raštas už 2017 m.

Finansinės ataskaitos už 2017 m.

Šilumos ir karšto vandens tiekimas
3

 SĮ  Alytaus telekinas

  Įstatai

100 Rotušės a. 11, 62141 Alytus Simona Butrimienė       8 629 94 380 Valdyba nėra sudaryta. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi – įmonės organai yra įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (administracijos direktorius) ir vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas.    

Finansinės ataskaitos ir audito išvada už 2018 m.

 
4

UAB „Alytaus butų ūkis"

 Įstatai

100 Vingio g.  5, 63221 Alytus Stasė Mikelionienė,   8-606 13 434 Valdyba nėra sudaryta.   2018 m. metinis pranesimas.pdf

  2018 m. audito isvada.pdf                            

2018 m. finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf

Savivaldybės gyvenmųjų ir negyvenamųjų patalpų eksploatavimas ir priežiūra

 


Už pateiktą informaciją atsakinga Laimutė Baliukonienė, tel. (8 315) 55 141.