Teritorijų planavimo dokumentų registras

  Registro paskirtis – registruoti patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, centralizuotai tvarkyti teritorijų planavimo dokumentų duomenis, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.  Registro objektai yra patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – asmenų, susijusių su registruojamais registro objektais, identifikavimas. Registro duomenys kaupiami ir saugomi vienoje registro duomenų bazėje.


 • Kontaktai
  Lydija Kračkienė, vyriausioji specialistė
  Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius
  Telefonas: (8 315) 55 164, mob. tel. 8 620 24 304
  El. paštas: lydija.krackiene@alytus.lt
  Kabinetas: 320
 • Veikla

Atnaujinta: 2016-11-09