Visos veiklos sritys  >

 

Tarnybiniai nusižengimai

2018 m. II ketvirtį vienam valstybės tarnautojui skirta tarnybinė nuobauda – pastaba už netinkamą tarnybinių pareigų, nurodytų pareigybės aprašyme, vykdymą.

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-14 įsakymu Nr. DP-442-(4.26) sudaryta komisija priėmė sprendimą, kuriame konstatuota, kad Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje nustatytais terminais nepateikęs privačių interesų deklaracijos, pažeidė šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija savo 2018 m. sausio 10 d. posėdyje pripažino, kad komisijos pateiktame sprendime  veiklos įvertinimas atitinka minėto įstatymo nuostatas.


Už pateiktą informaciją atsakinga Virginija Auruškevičienė, tel. (8 315) 55 142.

 

Atnaujinta 2018-08-16