Paskatinimai ir apdovanojimai

 

2019 METŲ III KETVIRČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI

 

2019 m. III ketvirtį Alytaus miesto savivaldybėje buvo paskatinti 19 darbuotojų:

13 –  asmeninių jubiliejų proga;

3 – padėkos raštu ;

3 – už atliktą vienkartinę ypatingos svarbos užduotį.

 

2019 metų II ketvirčio valstybės tarnautojų paskatinimai ir apdovanojimai

 

2019 m. II ketvirtį Alytaus miesto savivaldybėje buvo paskatintas 22 darbuotojai:

8 –  asmeninių jubiliejų proga;

14  – padėkos raštu ;

0 – už atliktą vienkartinę ypatingos svarbos užduotį.

 

2019 metų I ketvirčio valstybės tarnautojų paskatinimai ir apdovanojimai

 

2019 m. I ketvirtį Alytaus miesto savivaldybėje buvo paskatinti 10 darbuotojų:

5 –  asmeninių jubiliejų proga;

3 – padėkos raštu ;

2 – už atliktą vienkartinę ypatingos svarbos užduotį.

 

2018 metų I ketvirčio valstybės tarnautojų paskatinimai ir apdovanojimai

 

2018 m. IV ketvirtį Alytaus miesto savivaldybėje buvo paskatinti 76 darbuotojai:

11 –  asmeninių jubiliejų proga;

4 – padėkos raštu ;

61– už atliktą vienkartinę ypatingos svarbos užduotį.

 

2018 m. III ketvirtį Alytaus miesto savivaldybėje buvo paskatinti 33 darbuotojai:

21 –  asmeninių jubiliejų proga;

2 – padėkos raštu ;

10– už atliktą vienkartinę ypatingos svarbos užduotį.

 

2018 m. II ketvirtį Alytaus miesto savivaldybėje buvo paskatinti 33 darbuotojai:

13 –  asmeninių jubiliejų proga;

7 – padėkos raštu ;

13– už atliktą vienkartinę ypatingos svarbos užduotį.

 

2018 m. I ketvirtį Alytaus miesto savivaldybėje buvo paskatintas 21 darbuotojas:

10 –  asmeninių jubiliejų proga;

4  – padėkos raštu ;

7 – už atliktą vienkartinę ypatingos svarbos užduotį.

2017 metų valstybės tarnautojų paskatinimai ir apdovanojimai

 

2017 m. IV ketvirtį Alytaus miesto savivaldybėje buvo paskatinti 27 valstybės tarnautojai:

11 –  asmeninių jubiliejų proga;

3  – padėkos raštu ;

13 – už atliktą vienkartinę ypatingos svarbos užduotį.

 

2017 m. III ketvirtį Alytaus miesto savivaldybėje buvo paskatinta 5 valstybės tarnautojai:

3 –  asmeninių jubiliejų proga;

2 – padėkos raštu už ilgametį ir sąžiningą darbą.

 

2017 m. II ketvirtį Alytaus miesto savivaldybėje buvo paskatinta 12 valstybės tarnautojų:

 

8–  asmeninių jubiliejų proga;

4–  už atliktą vienkartinę ypatingos svarbos užduotį.

5 – valstybinės šventės proga.

 

2017 m. I ketvirtį Alytaus miesto savivaldybėje buvo paskatinta 12 valstybės tarnautojų:


3 – labai gerai įvertinus valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą kalendoriniais metais;

6 –  asmeninių jubiliejų proga;

2 – už ilgametį ir sąžiningą darbą Savivaldybėje;

1 –  už atliktą vienkartinę ypatingos svarbos užduotį.

 

2016 metų valstybės tarnautojų paskatinimai ir apdovanojimai

 

2016 m. IV ketvirtį Alytaus miesto savivaldybėje buvo paskatinti 153 valstybės tarnautojai:
1 – už labai gerą darbą, 4 asmeninių jubiliejų proga, 2 – už gerą ilgametį darbą Savivaldybėje, 1 už profesionalų pareigų atlikimą ir kvalifikuotą darbą, 145 – valstybinės šventės proga.

 

2016 m. III ketvirtį Alytaus miesto savivaldybėje buvo paskatintas 1 valstybės tarnautojas už tarptautinio jaunimo projekto įgyvendinimą ir Alytaus miesto vardo garsinimą Europos Sąjungos šalyse.

2016 m. II ketvirtį Alytaus  miesto savivaldybėje buvo paskatintas 1 valstybės tarnautojas valstybinės šventės proga.

2016 m. I ketvirtį Alytaus miesto savivaldybėje buvo paskatinta 2 valstybės tarnautojai:

1 – už labai gerą darbą, 1 –  valstybinės šventės proga.

 

 

 


Už pateiktą informaciją atsakingas Darius Elsneris, tel. (8 315) 55 129.