Nekilnojamas turtas

ŽS1 - Adresų suteikimas, keitimas

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 3 priede ( DOC PDF)).

ŽS11 - Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas.

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (koreguoti deklaracijos duomenis forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC, PDF),

suderinti valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos duomenis – 3 priede ( DOC, PDF)).

ŽS12 - Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamojo turto mokesčių suteikimas.

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 3 priede ( DOC PDF), juridinių asmenų – 4 priede ( DOC PDF)).

ŽS14 - Valstybinės žemės nuomos mokesčių mokėtojų (fizinių ir juridinių asmenų) paklausimų ir raštų dėl mokesčio apskaičiavimo priėmimas

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 3 priede ( DOC PDF), juridinių asmenų – 4 priede ( DOC PDF)).

KŪS1 - Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus
ETS8 - Savivaldybės gyvenamųjų patalpų privatizavimo (išsipirkimo) prašymų nagrinėjimas

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 3 priede ( DOC PDF)).

ETS9 - Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 3 priede ( DOC PDF)).

ETS11 - Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui