Visos veiklos sritys  >

 

NAUJIENOS

Senamiesčio seniūnaitis pradeda eiti pareigas

 2020 m. sausio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti Senamiesčio seniūnaičio rinkimų, vykusių sausio 15 d., rezultatai. Seniūnaitijos gyventojai seniūnaičiu išrinko Mindaugą Šimą. Rinkimuose dalyvavo 118 seniūnaitijos gyventojų, iš jų 116 balsavo už vienintelį bendruomenės pasiūlytą kandidatą. Rinkimų metu rasti 2 negaliojantys apklausos lapai.

Pasibaigus rinkimams skundų dėl rinkimų organizavimo Alytaus miesto savivaldybė nesulaukė, tad M. Šimai netrukus bus įteiktas seniūnaičio pažymėjimas ir jis pradės eiti pareigas.

Seniūnaičio kontaktai bus skelbiami savivaldybės portalo skiltyje „Alytaus seniūnaitijos".

Seniūnaičiai renkami laikotarpiui iki naujų savivaldybės tarybos rinkimų, jie dirba visuomeniniais pagrindais.

Išrinkus seniūnaitį bus organizuojami mokymai, skirti įgyti kompetencijos, būtinos tinkamai atlikti Vietos savivaldos įstatyme nustatytas seniūnaičių funkcijas.

Atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose, seniūnaitis turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais, svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo, organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, administracijos direktoriumi arba jo įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais.

Seniūnaitis skatina gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga, rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.); organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti; organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti; puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

Pasibaigus kalendoriniams metams per 2 mėnesius seniūnaitis gyventojams pateikia praėjusių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems metams.

 Vidaus administravimo skyriaus informacija

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.


Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

SKELBIMAI

Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1265 patvirtinto pasiūlymų teikimo dėl teritorijų...

Alytaus miesto savivaldybės administracija perka gyvenamąjį namą su žemės sklypu ir keturių kambarių butą

Perkančioji organizacija Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – savivaldybė), Rotušės a. 4, LT-6250 Alytus, tel. (8 315) 55 121, el. p. ramune.petuskaite@alytus.lt , įgyvendindama...

Informacija apie teritorijų planavimą

Planuojama pradėti žemės sklypo, esančio Pramonės g. 14A, ribų formavimo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano keitimą (TPD reg. Nr. T00004864 keitimas). Su detaliojo plano rengimo...

Pritarta vieno buto gyvenamojo namo ir garažo Lelijų g. 61, Alytuje, rekonstravimo projektiniams pasiūlymams

Pritarta  v ieno buto gyvenamojo namo ir garažo Lelijų g. 61, Alytuje, rekonstravimo projektiniams pasiūlymams   Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Vieno buto gyvenamojo...

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...