Visos veiklos sritys  >

 

Apklausa Apklausa

Alytaus miesto savivaldybės naujienas dažniausiai sužinau:

Alytaus miesto savivaldybė facebook tinkle

 

Alytaus miesto savivaldybė youtube tinkle

Sporto renginiai

 NAUJIENOS

« Atgal

Kaip atgaivinti regionus? Alytaus savivaldybė ir mokslas imasi veiksmų

Pernai spalį gesinant Alytuje kilusį gaisrą lyderio naštą ant savo pečių prisiėmusiam šio miesto merui Nerijui CESIULIUI  tenka  stratego vaidmuo ir likviduojant šios nelaimės padarinius. Tačiau Dzūkijos sostinėje per šį laiką nesustojo ir kiti darbai, kurių sąrašo viršuje – regiono jauninimas, ekonominė gerovė bei plėtra.

Meras teigia neįsivaizduojantis augančio miesto be išsilavinusių žmonių, norinčių kurti kitokią ateitį. Tad kas naujo ir kodėl bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA) alytiškių laukia jau netrukus – pokalbyje su Alytaus miesto meru N. CESIULIU.

– Kodėl Alytui taip svarbu, kad žmonės įgytų profesiją, tobulintųsi, keltų kvalifikaciją  vietoje? Ar toks ir yra bendradarbiavimo su VDU ŽŪA tikslas?

– Jei nenorime, kad žmonės iš Alytaus išvažiuotų, mokslas jiems turi būti pasiekiamas ranka. Bet, deja, matome, kad jaunimo iš Alytaus išvyksta daugiau negu grįžta. Ir tai suprantama, nes jei žmogus negali įgyti išsilavinimo vietoje, jis studijuoti važiuoja į Vilnių ar Kauną. Ten susiranda ir darbą, sukuria šeimą, todėl tokį žmogų susigrąžinti sudėtinga. Be abejo, yra specialybių, kurių mokantis  reikalinga specifinė aplinka, brangios laboratorijos. Tarkime, aktoriaus, gydytojo, architekto profesijos. Tačiau daugeliu kitų atvejų pasitelkus IT technologijas galima mokytis ir nuotoliniu būdu, siekti ne tik bakalauro, bet ir magistro diplomo. Todėl mūsų strategija – kiek įmanoma sulaikyti jaunus žmones. Turime Alytaus kolegiją ir vieną geriausių šalyje profesinio rengimo centrų.  Tačiau pradėjome aktyviai pasirašinėti bendradarbiavimo sutartis ir su keliais šalies universitetais, kad ir kolegiją baigę absolventai jiems patogiausiu būdu galėtų rinktis išlyginamąsias bei magistrantūros studijas, ir dirbantys bei norintys kopti karjeros laiptais žmonės  galėtų tobulintis, kelti profesinę kvalifikaciją.

„Laikas šiandien yra didžiausias turtas. Ir dirbančiam žmogui pusdienį gaišti vien kelionei į Vilnių ar Kauną  važinėjant į universitetą  – didelė prabanga."

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija Alytaus kolegijos absolventams jau nuo šių metų vasario mėnesio siūlys papildomąsias apskaitos ir finansų bei verslo logistikos studijas, o jas baigus  – nuo rugsėjo mokytis Verslo logistikos bei  Apskaitos ir finansų magistrantūros studijų programose, taip pat bakalauro studijų programoje "Turizmo industrijos". Visos šios sritys mūsų regionui yra labai aktualios.

Laikas šiandien yra didžiausias turtas. Ir dirbančiam žmogui pusdienį gaišti vien kelionei į Vilnių ar Kauną  važinėjant į universitetą  – didelė prabanga. Mokydamiesi nuotoliniu būdu žmonės galės tą laiką skirti studijoms, darbui.  O jaunimui mokytis gyvenant tėvų namuose ir nepalyginti pigiau nei būtų išvykus į didmiestį.

-Žmonės studijas baigs. O kokios jų įsidarbinimo, nuosavo verslo kūrimo galimybės Alytuje?

-Jei Lietuvoje dar tebėra manančiųjų, kad be šaldytuvų ir medvilnės Alytuje nieko nėra, turėčiau nuvilti. Nedarbo lygis pas mus gana nedidelis, nes turime įmonių, sėkmingai kuriančių pridėtinę vertę aukštųjų technologijų srityje, dirbančių maisto perdirbimo, automobilių, medienos, stiklo pramonėse, taip pat paslaugų sektoriuje.  Internetas žmonėms iš tiesų atrišo rankas – šiandien gali gyventi ir dirbti Lietuvos regione, o produkcija ar paslaugomis prekiauti visame pasaulyje. Tereikia turėti idėją ir rasti savo nišą. Jei mūsų žmonės įgis išsilavinimą, neabejoju, regionas kils. Nes investuotojai ateina ne ten, kur yra laisvų žemės plotų, o ten, kur yra kvalifikuotos darbo jėgos. Tai suprasdami ir kviečiame universitetus tapti mūsų miesto partneriais bei rengti specialistus, reikalingus mūsų darbo rinkai.

„Dėsime visas pastangas, kad mūsų verslininkai kuo aktyviau bendradarbiautų su mokslininkais, nes matome, kad  tai leidžia kurti inovacijas ir generuoti  pelną. To Alytui labiausiai ir reikia."

-Alytaus padangų perdirbimo gamykloje pernai spalio pabaigoje kilusio gaisro pasekmės – skaudi žaizda jūsų regionui ir pamoka visai Lietuvai. Kokį verslą norėtumėte matyti ateities Alytuje?

Be abejo, visų pirma – atsakingą. Tikiuosi, kad ateityje išsiugdysime specialistų, kurie sugebės vystyti bioekonomiką, t.y. gamybą iš atsinaujinančių, gamtai draugiškų išteklių. O esamuoju laiku dėsime visas pastangas, kad mūsų verslininkai kuo aktyviau bendradarbiautų su mokslininkais, nes matome, kad  tai leidžia kurti inovacijas ir generuoti  pelną. To Alytui labiausiai ir reikia.

-Šalies Vyriausybė nuolat kalba apie Lietuvos regionų gyvybingumo skatinimą. Kokios priemonės, Jūsų nuomone, šias kalbas iš tiesų paverstų "kūnu"?

Šiais informacinių technologijų ir skaitmenizacijos laikais nemažą dalį  viešojo sektoriaus įstaigų būtų galima sėkmingai perkelti į šalies regionus. Turiu galvoje ne padalinius, o šių įstaigų centrines būstines, kurios beveik visos šiuo metu yra sutelktos sostinėje. Tai ir „Sodra", ir Valstybinė mokesčių inspekcija, įvairūs archyvai, statistikos duomenų, tyrimų centrai. Iš to išloštų ir valstybės biudžetas, nes vien patalpų nuoma regionuose gerokai pigesnė nei Vilniuje, ir būtų pagyvintas regionas, kuriame tokia įstaiga įsikurtų.

Be to, būtina gerinti regionų infrastruktūrą, susisiekimo galimybes. Štai mums itin svarbaus kelio ruožo tarp Alytaus ir Kauno būklė katastrofiškai prasta, o rekonstrukcija artimiausių metų valstybės planuose netgi nėra numatyta. Šiuolaikiška infrastruktūra, vietoje gaunamų kokybiškų paslaugų paketas  dalį miestiečių neabejotinai paskatintų gyventi regionuose, o dirbti miestuose.

Šiuo metu gal ir malonu žvalgytis po ES paramos lėšomis sutvarkytas mažųjų Lietuvos miestelių ir gyvenviečių aikštes, gatves.  Tačiau tai nebuvo racionalus ES lėšų panaudojimo variantas. Visų pirma reikėjo investuoti į žmogiškojo kapitalo auginimą regionuose, į vietos verslų skatinimą, šioje srityje dirbančių konsultavimo tarnybų steigimą. Regionuose verslas, deja, šiek tiek pradėtas skatinti tik pastaruoju metu. Tačiau norėtųsi ryškesnio postūmio, mokestinių ir kitokių lengvatų į regionus ateinančiam verslui.

Be abejo, mums labai svarbios ir valstybės biudžeto lėšos vietos kultūros įstaigoms, kad jos galėtų ugdyti išsilavinusius, kūrybiškai mąstančius  žmones.  Mes matome kelią, kaip auginti savąjį regioną – dėmesį telkiame į verslo skatinimą ir aukštojo mokslo prieinamumą kiekvienam mūsų gyventojui.

 

VDU informacija


 

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.


Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

SKELBIMAI

Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1265 patvirtinto pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo nuostatomis, sudaryta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis su (duomenys neskelbtini) dėl teritorijos, esančios tarp Pušyno g. 45A ir Pušyno g....

Alytaus miesto savivaldybės administracija perka gyvenamąjį namą su žemės sklypu ir keturių kambarių butą

Perkančioji organizacija Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – savivaldybė), Rotušės a. 4, LT-6250 Alytus, tel. (8 315) 55 121, el. p. ramune.petuskaite@alytus.lt , įgyvendindama Šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus mieste projektą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu"...

Informacija apie teritorijų planavimą

Planuojama pradėti žemės sklypo, esančio Pramonės g. 14A, ribų formavimo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano keitimą (TPD reg. Nr. T00004864 keitimas). Su detaliojo plano rengimo planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriuje, adresu: Rotušės a. 4, Alytuje, 316 ir 320 kab., tel. (8 315) 55 165 ir (8 315) 55 164. Pasiūlymus dėl...

Pritarta vieno buto gyvenamojo namo ir garažo Lelijų g. 61, Alytuje, rekonstravimo projektiniams pasiūlymams

Pritarta  v ieno buto gyvenamojo namo ir garažo Lelijų g. 61, Alytuje, rekonstravimo projektiniams pasiūlymams   Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Vieno buto gyvenamojo namo ir garažo Lelijų g. 61, Alytuje, rekonstravimo projektas. Planuojamos ūkinės veiklos adresas - Lelijų g. 61, Alytus m., Alytaus m. sav.. Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamosios...

Pritarta paslaugų paskirties pastato (automatinės automobilių plovyklos) ir kitos paskirties inžinerinio pastato (automobilių savitarnos plovyklos) Pramonės g. 2A, Alytuje statybos projektiniams pasiūlymams

  Pritarta  paslaugų paskirties pastato (automatinės automobilių plovyklos) ir kitos paskirties inžinerinio pastato (automobilių savitarnos plovyklos) Pramonės g. 2A, Alytuje statybos  projektiniams pasiūlymams  Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - paslaugų paskirties pastato (automatinės automobilių plovyklos) ir kitos paskirties inžinerinio pastato...

Dėl teritorijos, esančios tarp Pušyno g. 45A ir Pušyno g. 35, detaliojo plano koregavimo rengimo (TPD reg. Nr. T00006237 koregavimas)

Dėl teritorijos, esančios tarp Pušyno g. 45A ir Pušyno g. 35, detaliojo plano koregavimo rengimo (TPD reg. Nr. T00006237 koregavimas) Informuojame, kad priimtas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas pradėti rengti teritorijos, esančios tarp Pušyno g. 45A ir Pušyno g. 35, detaliojo plano koregavimą (2020 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. DV-9). Planavimo...

Informacija apie teritorijų planavimą

Planuojama pradėti teritorijos, esančios tarp Pulko, Gardino ir A. Baranausko gatvių, Alytuje, detaliojo plano koregavimo rengimą (TPD reg. Nr. T00005182 koregavimas) . Su detaliojo plano rengimo planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriuje, adresu: Rotušės a. 4, Alytuje, 316 ir 320 kab., tel. (8 315) 55 165 ir (8 315) 55 164....

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla, kodas 193313549, Birutės g. 26, LT-62151 Alytus, tel. (8 315) 74437, el. p. mokykla@senamiestukas.lt, skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms užimti (1 etatas).

  Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla, kodas 193313549, Birutės g. 26, LT-62151 Alytus, tel. (8 315) 74437, el. p. mokykla@senamiestukas.lt, skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms užimti (1 etatas). Pareigybės paskirtis –  tiesiogiai pavaldaus personalo darbo organizavimas ir priežiūra, materialinių išteklių naudojimo planavimas bei kontrolė, darbų saugos,...

Informacija apie parengtą Putinų kvartalo bei Panemunės kvartalo dalies detaliojo plano koregavimą (TPD reg. Nr. T00006082 koregavimas).

Informuojame, kad parengtas Putinų kvartalo bei Panemunės kvartalo dalies detaliojo plano koregavimas (TPD reg. Nr. T00006082 koregavimas). Planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Rotušės a. 4, Alytus. Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.   Planavimo pagrindas:   2019-08-30...

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...