Miesto ūkis

KŪS6 - Konsultacijų teikimas techninių paslaugų klausimais gyventojams ir daugiabučių namų savininkų bendrijoms

Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas:

- fiziniam asmeniui ( DOC, PDF),

- fizinio asmens atstovui ( DOC PDF),

- juridiniam asmeniui ( DOC, PDF).

KŪS8 - Leidimų laidoti išdavimas

Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas:

- Prašymas išduoti leidimą laidoti turimoje kapavietėje (fizinio asmens prašymas) ( DOC PDF),

- Prašymas išduoti leidimą laidoti naujoje kapavietėje (fizinio asmens prašymas) ( DOC PDF).

- Prašymas išduoti leidimą laidoti (juridinio asmens prašymas) ( DOC PDF).

KŪS12 - Prašymų dėl kapaviečių tvarkymo ir priežiūros nagrinėjimas

Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas:

- Prašymas identifikuoti kapavietę (kapą) ( DOC PDF),

- Prašymas įrašyti (pakeisti) kapavietę prižiūrintįjį asmenį ( DOC PDF),

KŪS13 - Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis Alytaus mieste išdavimas
KŪS14 - Leidimų laikyti ūkinės paskirties gyvūnus išdavimas
KŪS16 - Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą nagrinėjimas ir derinimas

Laisvos formos rašytiniame pranešime apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių, turi būti nurodyta:

1) susirinkimo forma ir turinys;

2) susirinkimo data, jo pradžios ir pabaigos laikas;

3) susirinkimo vieta, eitynių ar procesijų maršrutai;

4) numatomas dalyvių skaičius;

5) pageidavimai policijai dėl viešosios tvarkos palaikymo;

6) organizatoriaus, o jeigu organizatorius yra juridinis asmuo, – jo atstovo vardas, pavardė ir deklaruota gyvenamoji vieta.

 

Prašymo forma ( DOC,  PDF),