Gyvenamosios vietos deklaravimas

CMS19 - Gyvenamosios vietos deklaravimas Lietuvoje
CMS20 - Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

Prašymas išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą ,

Prašymas išduoti pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ,

 

CMS21 - Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
CMS22 - Deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas
  • Fizinio asmens prašymo forma
  • Juridinio asmens prašymo forma
CMS23 - Pažymų apie šeimos sudėtį išdavimas
CMS24 - Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos
CMS25 - Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje nuosavybėje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas