Visos veiklos sritys  >

 

Garbės piliečiai

Garbės piliečiai

Žmogaus garbė nepavaldi kitam; garbė jame pačiame ir nepriklauso nuo viešosios nuomonės; ją apgina ne kardas ir skydas, o sąžiningas ir nepriekaištingas gyvenimas...

Ž. Ž. Ruso

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas numato, kad savivaldybės taryba už nuopelnus nustatyta tvarka gali suteikti savivaldybės piliečio garbės vardą.

 

Pirmą kartą Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų projektas buvo parengtas 1998 metų balandžio mėnesį. Miesto mero Dobilo Kurtinaičio pasiūlymu šių nuostatų projektas buvo pateiktas svarstyti visuomenei. 1998 m. gegužės mėnesį „Savivaldybės žiniose" buvo išspausdintas kreipimasis į alytiškius ir Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų projektas. Vėliau šis projektas buvo pateiktas svarstyti Piliečių komisijoms bei tarybos komitetams.

 

1998 m. lapkričio 19 d. 3 šaukimo tarybos 15 posėdyje buvo priimtas sprendimas „Dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo".

 

Pagal šiuos nuostatus Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Alytaus miestui ir Lietuvos valstybei vykdant ilgalaikę sistemingą visuomeninę veiklą mokslo, kultūros, švietimo, meno, sporto, sveikatos, socialinės apsaugos, aplinkos apsaugos, verslo ir kitose srityse bei už kilnius poelgius, padariusius didelį poveikį visuomenei.

 

 

2000 metais    

Alfonsas Grigaitis

Pirmuoju Alytaus miesto garbės piliečiu 2000–aisiais metais tapo Alfonsas Grigaitis. Tai ilgametis miesto vadovas, kurio pastangų dėka išsiplėtė miesto pramonė, įsikūrė stambiausios Alytaus pramonės įmonės, pradėti statyti pirmieji gyvenamieji mikrorajonai.

 

 

 

   
2001 metais    
Elizabethe Kallemeyn

Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas Prancūzijos pilietei p. Elizabethe Kallemeyn, Prancūzijos asociacijos „Šiaurės pietų brolija" narei – už nuopelnus globojant Alytaus mieste gyvenančius likusius be tėvų globos vaikus.

 

 

   
Valentinas Kirlys

Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas Valentinui Kirliui (po mirties), buvusiam pedagogui, žymiam kultūros veikėjui – už nuopelnus kultūrai ir humoro žanro puoselėjimą.

 

 

   
Heide Reiss-Bolland

Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas Vokietijos pilietei p. Heide Reiss-Bolland, nepriklausomai žurnalistei – už nuopelnus Alytaus miestui ir paramą.

 

 

 

   
2002 metais    

Pranas Gavėnas

Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas kunigui Pranui Gavėnui (po mirties), Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos garbės klebonui – už nuopelnus Alytaus miestui ir Lietuvai piliečių dorinio ugdymo srityje.

 

 

   
Vytautas Nedzinskas

Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas Vytautui Nedzinskui (po mirties), biomedicinos mokslų daktarui, ilgamečiam Žuvinto rezervato direktoriui, aktyviam visuomenininkui – už nuopelnus Alytaus miestui ir Lietuvos kultūros, mokslo bei gamtos apsaugos srityse.

 

 

 

   
2003 metais    
Jurgis Kunčinas

Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas  Jurgiui Kunčinui (po mirties), žymiam rašytojui, eseistui ir vertėjui – už nuopelnus gimtojo Alytaus ir Lietuvos kultūrai.

 

 

 

   
2004 metais    

Vytautas Zambacevičius

Už kilnius poelgius, padariusius didelį poveikį visuomenei - ilgalaikį sistemingą kultūros, meno, sporto ir socialinės apsaugos mecenavimą – Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas UAB „Alkesta" generaliniam direktoriui Vytautui Zambacevičiui.

 

 

 

   
2007 metais    
Adolfas Ramanauskas-Vanagas

Alytaus miesto garbės piliečio vardas (po mirties) suteiktas Adolfui Ramanauskui-Vanagui, Alytaus mokytojų seminarijos mokytojui, Lietuvos partizanų vadui, generolui, už nuopelnus Alytui ir Lietuvos valstybei.

 

 

 

   
2008 metais    
Pranciška Danutė Plytnikienė

Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas Pranciškai Danutei Plytnikienei, liaudies dainų ir šokių ansamblio ,,Dainava" meno vadovei, respublikinių ir pasaulio lietuvių dainų švenčių dirigentei, konsultantei ir režisierei. Jai šis garbingas vardas suteiktas už ypatingus nuopelnus puoselėjant liaudies meną ir vykdant pedagoginę veiklą.

 

 

   
Konstantinas Bajerčius-Garibaldis

Alytaus miesto miesto garbės piliečio vardas (po mirties) suteiktas Konstantinui Bajerčiui-Garibaldžiui, buvusiam Alytaus mokytojų seminarijos mokytojui, rašytojui, blaivybės propaguotojui, kariui savanoriui, laisvės kovų karžygiui. Jam Garbės piliečio vardas suteiktas už ypatingus nuopelnus Alytaus miestui ir Lietuvos valstybei ir kilnius poelgius, padariusius didelį poveikį visuomenei.

 

 

 

   
2009 metais    
Stasys Taškūnas

Alytaus miesto garbės piliečio vardas (po mirties) suteiktas Stasiui Taškūnui, inžinieriui-architektui, Lietuvai pagražinti draugijos nariui, Dzūkų kraštotyros draugijos nariui, Lietuvos šaulių sąjungos nariui, už ypatingus nuopelnus Alytaus miestui kuriant ir statant svarbius Alytaus miesto pastatus, miesto parką, gatves, steigiant Alytaus kraštotyros muziejų, aktyviai organizuojant miesto gyventojų visuomeninę veiklą.

 

 

   
Antanas Juozapavičius

Alytaus miesto garbės piliečio vardas (po mirties) suteiktas Antanui Juozapavičiui, karininkui, Lietuvos kariuomenės kūrėjui – savanoriui, už ypatingus nuopelnus Alytaus miestui ir Lietuvos valstybei ir kilnius poelgius, padariusius didelį poveikį visuomenei

   

 

 

     
2011 metais      
Aldona Janina Karazijienė

2011 m. Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas Aldonai Janinai Karazijienei, gydytojai, poliklinikos vedėjai, aktyviai visuomenininkei, už jos ypatingus nuopelnus Alytaus miestui ir Lietuvos valstybei vykdant ilgalaikę visuomeninę sveikatos priežiūros veiklą.

 

 

 

   
2012 metais    

2012 m. Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas Zenonui Bulgakovui fotomenininkui, aktyviam miesto visuomenės veikėjui, už ypatingus nuopelnus Alytaus miestui, kuriant istoriją meninėse fotografijose, Lietuvos valstybei vykdant ilgalaikę visuomeninę fotografijos meno veiklą, stebinančiam neblėstančiu kūrybiškumu, atvirumu pokyčiams, technologijų naujovėms.

 

 

 

   
2013 metais    

2013 m. Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas Domininkui Jėčiui (po mirties), Lietuvos kariuomenės pulkininkui, už veiklą, siekiant išsaugoti ir atkurti Lietuvos valstybingumą. 

 
     

2013 m. Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas Juozui Daukšiui, vienos didžiausių Alytaus pramonės įmonių „Alita" įkūrėjui ir ilgamečiam jo vadovui, už pasiekimus, kuriant Alytaus pramonę bei garsinant miesto vardą.

 
     
2014 metais    

2015 m.

2014 m. Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas Antanui Strazdui – už ilgametę pedagoginę veiklą ir mokytojo vardo įprasminimą, jo mokinių gyvenimo sėkmę, pilietiškumo ugdymą ir tautinių idėjų sklaidą.

 

 

 

2015 m. Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas ilgamečiam Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Alytaus apskrities bendrijos pirmininkui Vytautui Remeikai – už 50 metų pasiekimus, projektuojant ir statant Alytų.

 

 

 

 

 

 

2015 m. Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas Vytautui Jaručiui – už ypatingus nuopelnus vykdant ilgalaikę sistemingą visuomeninę kultūros veiklą, puoselėjant lietuvių tautinės kalvystės ir kryždirbystės tradicijas, savo darbais garsinant Alytaus miesto vardą.

 

2016 m.

 

2016 m. Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas Alytaus muzikos mokyklos jaunimo simfoninio orkestro „Svajonė" vadovui, mokytojui, dirigentui Pranui Stepanovui (po mirties) už ilgametę pedagoginę muzikinę veiklą ir Alytaus miesto vardo garsinimą tarptautinėse scenose.

 

 

 

 

  2017 m. Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas Alytaus miesto švietimo įstaigų vadovui, Alytaus sveikuolių klubo „Ryžtas" įkūrėjui ir buvusiam vadovui Vytautui Mockevičiui – už miesto švietimo plėtrą ir tobulinimą, sveikos gyvensenos puoselėjimą.

 

 

 

 

2018 m. Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas ilgamečiam rankinio komandos „Varsa" treneriui  Jonui Januškai (po mirties) –  už Alytaus miesto vardo garsinimą sporto rezultatais ir profesionaliai paruoštus rankininkus. {C}{C}{C}

 

 

 

 

2019 m. Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas Semion Bondarev  už nuopelnus Alytaus verslui, pasiekimus kuriant miesto pramonę, vardo garsinimą, nuolatinę paramą sportui ir kultūrai, aktyvų dalyvavimą visuomeniniame ir politiniame miesto gyvenime.

 

 

 


Už pateiktą informaciją atsakinga Agnė Grigaliūnaitė, tel. (5 315) 55 118

 

Atnaujinta 2019-08-14

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...