Visos veiklos sritys  >

 

Darni aplinkos plėtra

ALYTUS: GYVENTI

Šiuolaikinis miestas gyvybingas ir patrauklus investuoti yra tuomet, kai jame gyvena jauni, išsilavinę ir kūrybingi gyventojai. O renkantis vietą gyventi vienas iš pagrindinių kriterijų yra patraukli gyvenamoji aplinka.

Įgyvendinant šį prioritetą bus kompleksiškai tvarkomos miesto viešosios erdvės. Taip pat bus teikiama parama būsto plėtrai ir namų modernizavimui bei vienos aktualiausių miesto gyventojams problemų – automobilių stovėjimo aikštelių nepakankamumo – sprendimui. Prioritete numatyta plėtoti turizmo, rekreacijos ir laisvalaikio praleidimo infrastruktūrą.

Įgyvendinant šį prioritetą bus nuolat plėtojamas ir modernizuojamas savivaldybės gatvių tinklas, bus siekiama kuo geriau pritaikyti susisiekimo infrastruktūrą pėstiesiems, dviratininkams ir sudaryti saugias eismo sąlygas visiems eismo dalyviams. Siekiant padidinti miesto patrauklumą vienas svarbiausių veiksnių yra komunalinių paslaugų kokybės gerinimas. Tuo tikslu numatoma modernizuoti vandentvarkos ir centralizuoto šildymo sistemų tinklus bei toliau diegti šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą.

Įgyvendinus šį prioritetą Alytus taps patrauklia vieta gyventi.

 

Prioritetui įgyvendinti nustatyti  šie tikslai ir uždaviniai:

 

2.1 tikslas. Tobulinti vietinę infrastruktūrą

2.1.1 uždavinys. Kompleksiškai sutvarkyti miesto viešąsias erdves

2.2 tikslas. Plėtoti ir modernizuoti būstą, ypatingą dėmesį skiriant energetinio efektyvumo padidinimui

2.2.1 uždavinys. Plėtoti ir modernizuoti gyvenamąjį būstą

2.3 tikslas. Gerinti vandentvarkos, šilumos ūkio ir atliekų tvarkymo infrastruktūrą

2.3.1 uždavinys. Renovuoti, modernizuoti ir plėtoti geriamo vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklus

2.3.2 uždavinys. Plėtoti ir modernizuoti šilumos tiekimo ūkį

2.3.3 uždavinys. Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą

2.4 tikslas. Plėtoti turizmo, rekreacijos ir laisvalaikio praleidimo infrastruktūrą

2.4.1 uždavinys. Plėtoti gyventojų poilsio, rekreacijos ir laisvalaikio infrastruktūrą

2.4.2 uždavinys. Plėtoti turizmo infrastruktūrą

2.5 tikslas. Plėtoti susisiekimo paslaugų teikimą ir transporto infrastruktūrą

2.5.1 uždavinys. Plėtoti ir modernizuoti miesto kelių ir gatvių infrastruktūrą

2.5.2 uždavinys. Plėsti automobilių stovėjimo aikšteles ir jų infrastruktūrą

Atnaujinta 2019-08-22

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...