Civilinė metrikacija

CMS1 - Gimimo registravimas

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 1 priede)

Prašymo forma ( DOC,  PDF),

CMS2 - Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą
CMS5 - Įvaikinimo registravimas
CMS6 - Mirties registravimas
CMS7 - Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
CMS8 - Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą
CMS9 - Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą, santuokos liudijimo išdavimas
CMS10 - Pažymų apie šeiminę padėtį išdavimas asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje
CMS11 - Santuokos nutraukimo registravimas

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 3 priede ( DOC PDF)).

CMS12 - Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos nutraukimo įtraukimas į apskaitą

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios

DOC

CMS13 - Asmens vardo, pavardės keitimas
CMS14 - Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, pildymas
CMS15 - Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (atkurti gimimo įrašą ( DOC,), atkurti mirties įrašą – 3 priede ( DOC,), atkurti santuokos sudarymo įrašą – 4 priede ( DOC)).

CMS16 - Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas
CMS18 - Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas
CMS19 - Gyvenamosios vietos deklaravimas Lietuvoje
CMS20 - Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

Prašymas išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą ,

Prašymas išduoti pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ,

 

CMS21 - Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
CMS22 - Deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas
  • Fizinio asmens prašymo forma
  • Juridinio asmens prašymo forma
CMS23 - Pažymų apie šeimos sudėtį išdavimas
CMS24 - Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos
CMS25 - Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje nuosavybėje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas