Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita

2019 m.

                   

                        Patikslintas Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto metinis pajamų planas sudarė 64 377,8 tūkst. eurų, iš jų 36 290,9 tūkst. eurų mokesčiai ir kitos pajamos (gaunamos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos), 22 010,2 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto bei iždo ir 6 076,7 tūkst. eurų - metų pradžios lėšų likutis.

                        2019 m. gauta 66 392,1 tūkst. eurų (iš šio skaičiaus 6 076,7 tūkst. eurų metų pradžios likučio lėšos) – tai sudarė 103,1 proc. metinio pajamų plano. Iš jų:

                        mokesčių ir kitų pajamų gauta 38 484,3 tūkst. eurų – tai sudarė 106,0 proc. metinio pajamų plano.

                        iš valstybės biudžeto gauta 21 831,1 tūkst. eurų – tai sudarė 99,2 proc. metinio pajamų plano.

                      2019 m. biudžetinėms įstaigoms išlaikyti bei kitoms priemonėms finansuoti panaudota 61 365,2 tūkst. eurų – tai sudarė 95,3 proc. metinio išlaidų plano.