Architektūra

AS1 - Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas.
AS2 - Pasiūlymų dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo teikimas
AS3 - Planavimo sąlygų ir planavimo sąlygų sąvado išdavimas detaliojo planavimo dokumentui rengti
AS4 - Detaliųjų planų koncepcijos derinimas

Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas:

fizinių asmenų prašymo forma DOC PDF,

juridinių asmenų prašymo forma DOC PDF,

atstovaujančių asmenų prašymo forma DOC PDF.

AS5 - Detaliųjų planų derinimas

Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas:

fizinių asmenų prašymo forma DOC PDF,

juridinių asmenų prašymo forma DOC PDF,

atstovaujančių asmenų prašymo forma DOC PDF.

AS6 - Detaliųjų planų tvirtinimas

Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas:

fizinių asmenų prašymo forma DOC PDF,

juridinių asmenų prašymo forma DOC PDF,

atstovaujančių asmenų prašymo forma DOC PDF.

AS7 - Išrašo apie Alytaus miesto savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruotus galiojančius teritorijų planavimo dokumentus išdavimas
AS9 - Konsultacijų ir informacijos teikimas teritorijų planavimo, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendimų įgyvendinimo tvarkos, statinių naudojimo ir techninės priežiūros klausimais

Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas:

fizinių asmenų prašymo forma DOC PDF,

juridinių asmenų prašymo forma DOC PDF,

atstovaujančių asmenų prašymo forma DOC PDF.

AS10 - Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinio (-ių)) galimybę naudoti pagal paskirtį ir patalpų ar statinių naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį išdavimas
AS11 - Leidimas statyti, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, nugriauti statinį
AS12 - Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas

Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas:

Prašymas suteikti (pakeisti) adresus žemės sklypui (-ams) ar pastatui (-ams)

Prašymas suteikti (pakeisti) numerius patalpai (-oms)

 

 

AS16 - Specialieji architektūros reikalavimai
AS17 - Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų užregistravimas į TPD (teritorijų planavimo dokumentų) registrą.
AS18 - Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) keitimas