Aplinkos apsauga

AAS1 - Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas
AAS2 - Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimas
AAS3 - Paraiškos gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą derinimas
AAS4 - Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programos derinimas.
AAS5 - Informacijos teikimas atliekų tvarkymo, nustatytos vietinės rinkliavos bei lengvatų klausimaisų tvarkymo, nustatytos vietinės rinkliavos bei lengvatų klausimais

Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), juridinių asmenų – 3 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 4 priede ( DOC PDF)).

AAS6 - Informacijos teikimas

Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), juridinių asmenų – 3 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 4 priede ( DOC PDF)).

AAS7 - Prašymų nupirkti dekoratyvinius medžių ir krūmų sodinukus nagrinėjimas