Visos veiklos sritys  >

 

Vizija ir prioritetai

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS VIZIJA

Alytus – išvystytas pietų Lietuvos verslo centras, kuriame sudarytos sąlygos tobulėti, kurti ir investuoti bei jauku ir saugu gyventi.

 

 

Verslas ir investicijos – siekiant išvystyto pietų Lietuvos verslo centro vardo, strateginiame plėtros plane numatyti trys tikslai ir jų įgyvendinimo priemonės, kuriomis bus siekiama tobulinti informacinę verslo aplinką, plėtoti viešųjų paslaugų verslui teikimą, didinti verslo įmonių konkurencingumą bei skatinti verslumą ir gyventojų užimtumą.

Tobulėjimas – vienas iš svarbiausių miesto išsivystymo aspektų. Alytaus miesto strateginiame plėtros plane numatytos priemonės, kurios gerins švietimo įstaigų infrastruktūrą, plėtos sporto infrastruktūrą, sieks didinti Alytaus miesto gyventojų fizinį aktyvumą, skatins jaunimo verslumą bei didins viešųjų paslaugų ir išteklių valdymo efektyvumą. Kultūros srityje numatyta plėtoti jos infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas kiekvieno asmens saviraiškai.

Jaukumas – norint sukurti jaukią ir patogią aplinką miesto gyventojams ir svečiams yra numatytos priemonės, kuriomis bus siekiama plėtoti ir modernizuoti miesto kelių ir gatvių infrastruktūrą, gerinti viešojo transporto sistemos infrastruktūrą ir efektyvumą. Taip pat bus modernizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, šilumos tiekimo infrastruktūra, plėtojamas alternatyvių šaltinių naudojimas bei atliekų tvarkymo sistema. Plėtros plane yra numatytos priemonės, kurios leis gerinti aplinkos kokybę kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti miesto viešąsias erdves ir rekreacines teritorijas.

Saugumas –  neatsiejama miesto vystymosi sritis. Alytaus miesto strateginiame plėtros plane numatytos priemonės, kuriomis bus siekiama plėtoti  asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas bei užtikrinti socialinės paramos teikimo kokybę. Darnai ir saugumui keliuose užtikrinti yra numatytos priemonės eismo saugumui gerinti.

Atsižvelgiant į esamos situacijos analizę, suformuluoti 3 Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų prioritetai:

I Prioritetas: Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas, ugdant sumanią, veiklią ir solidarią miesto bendruomenę

II Prioritetas: Miesto ekonominio augimo skatinimas, didinant verslo konkurencingumą, eksporto apimtis ir gyventojų užimtumą

III Prioritetas: Darni miesto infrastruktūros plėtra

 

Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginis planas (Sprendimas)

 

Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginis planas

 

 


Už pateiktą informaciją atsakinga Romualda Poškevičienė, tel. (8 315) 55 152.

 

 

Atnaujinta 2019-08-22

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...