Netekus artimojo

 

Mirus žmogui, į Alytaus miesto savivaldybės administracijos asmenų aptarnavimo vieno langelio principu padalinį (priimamąjį) reikia kreiptis tuo atveju, jeigu norima laidoti Alytaus miesto kapinėse (Savanorių g., Klevų g., Daugų g. arba Užupių k.) arba gauti šiuo atveju priklausančias išmokas.

1. Leidimas laidoti išduodamas laidojančiam asmeniui pateikus medicininį mirties liudijimą, kurį išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaiga arba teismo medicinos ekspertas. Jeigu pageidaujama laidoti į turimą kapavietę, reikalingas kapavietę prižiūrinčio asmens sutikimas (išskyrus atvejus, kai laidojamas pats kapavietę prižiūrėjęs asmuo). Sutikimas pateikiamas raštu asmeniškai arba per įgaliotą asmenį.

2. Laidojimo pašalpai ir slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinei kompensacijai (jei mirusysis ją gavo) gauti pateikiamas prašymas ir laidojančio asmens dokumentas bei banko sąskaitos numeris.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-157/1V-118 3 punktu, informuojame, kad žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams paslaugas teikia UAB „Alytaus skausmo užuovėja".

 

 

Darbo laikas:  pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 iki 15.45 val. 

Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

 

Savaitgaliais dėl leidimo laidoti reikia kreiptis į UAB „Alytaus skausmo užuovėja" (Pulko g. 96/ Rūtų g. 65), tel. 8 663 66 200.

 

Mirusio piliečio asmens tapatybės kortelė ir/ar pasas grąžinami teritorinei policijos įstaigai tiesiogiai, per Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą ar per sveikatos priežiūros įstaigą, nustačiusią asmens mirties faktą.

Jei laidojamas pensijos gavėjas, reikia kreiptis į Socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį padalinį.

Paslaugas galima užsisakyti elektroniniu būdu. Detalesnė informacija pateikiama kiekvienos paslaugos aprašyme.

 

Leidimų laidoti išdavimas

Laidojimo pašalpos skyrimas    

Užsienio valstybėje įregistruotos mirties įtraukimas į apskaitą

Slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinė kompensacija ir/ar šalpos išmoka jų gavėjus laidojantiems asmenims
Finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimas

Valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu ir jiems laidoti teikimas

Atnaujinta 2019-05-09