Asmenų aptarnavimas

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

el. paštas info@alytus.lt

Priimamojo darbo laikas

pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

 

Vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Aida Maldonienė yra  atsakinga už pirminės informacijos asmenims teikimą. Tel. (8 315)  55 111.

 

Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. DV-866 patvirtintų, „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo" 8 punktu,  administracija nustato  dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandas per savaitę pasibaigus institucijos darbo dienos laikui – pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 valandos. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

 

 

Priimamajame įrengta pageidavimų dėžutė asmenims, anonimiškai pageidaujantiems raštu pareikšti savo nuomonę apie aptarnavimo kokybę ir pateikti savo pageidavimus ir pasiūlymus.

Asmenys apie aptarnavimo kokybę savo nuomonę gali pareikšti elektroniniu paštu info@alytus.lt arba internetu:

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo anketa

 

Vidaus administravimo skyrius, siekdamas išsiaiškinti miesto savivaldybės administracijoje teikiamų paslaugų kokybę, atliko anketinę gyventojų apklausą. Rezultatai

 

interesantus į priėmimą iš anksto registruoja Vidaus administravimo skyriaus specialistas teikiantis pirminę informaciją žodžiu, telefonu (tel. 8 315 55 111). Taip pat interesantai į priėmimą pas merą gali registruotis elektroniniu paštu arba naudodamiesi elektronine paslaugų sistema.

 


Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba

Alytaus miesto gyventojams nemokamai teikiama valstybės garantuojama pirminė teisinė pagalba (toliau -  pirminė teisinė pagalba) (vienam asmeniui tuo pačiu klausimu vieną kartą iki 1 valandos trukmės) ir ją sudaro:

1. teisinė informacija;

2. teisinės konsultacijos;

3. valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas;

4. patarimai dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.

Pirminė teisinė pagalba finansuojama iš valstybės  biudžeto.

Pirmadienį 9.00–12.00 val. ir 17.00 – 18.00 val.
Ketvirtadienį 9.00-12.00 val. ir 17.00-18.00 val.

Išvardytą teisinę pagalbą nemokamai teikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos teisininkai:

Romualdas Paulauskas, Teisės skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 315) 55 179

Evelina ŠerpenskaitėTeisės skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 315) 55 154

Giedrius Šimas, Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas, tel.(8 315) 55 129
Besikreipiantis pirminės teisinės pagalbos asmuo turi turėti asmens dokumentą.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis.

Papildomą informaciją apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto tinklalapyje www.teisinepagalba.lt.


  • Alytaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, aptarnaujančių asmenis vieno langelio principu, darbo grafikas

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyrius

 

Konsultavimas savivaldybės gyvenamųjų patalpų, socialinio būsto nuomos, privatizavimo ir kitais būsto klausimais, dokumentų priėmimas ir išdavimas :

  1. Vyr. specialistė D. Versockienė (butai) priima antradienį 9.00 – 11.30 val.
  2. Specialistė L.Baliukonienė (bendrabučiai) priima trečiadienį 9.00 – 11.30 val.

Gyvenamųjų namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų pirmininkų informavimas, konsultavimas aktualiais klausimais. Gautų skundų ir pranešimų dėl gyvenamųjų namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų ir savivaldybės paskirtų administratorių veiklos nagrinėjimas:

  1. Vyr. specialistė J.Bajerčienė priima pirmadienį 14.00 – 18.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius paslaugos penktadieniais nuo 12.45 – 15.45 val. neteikiamos (registruojamos santuokos).


  • Alytaus miesto savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyrius

Naujoji g. 48, LT-62381 Alytus.

Tel. (8 315) 56 660, faks. (8 315) 56 666

Mob.tel. +370 610 30921, +370 618 13723, +370 682 59005.

 

Interesantus priima

pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

 

Dokumentai Socialinių išmokų ir socialinės paramos klausimais priimami

pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

 

Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.


  • Žiniasklaidos atstovai aptarnaujami vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2016 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. DV-220 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės viešosios informacijos teikimo visuomenės informavimo priemonių atstovams taisyklių nustatyta tvarka.

 


  • Lietuvos Respublikos Seimo narys

 

 


Už pateiktą informaciją atsakinga Aida Maldonienė, tel. (8 315) 55 111

 

 

 

Atnaujinta 2019-09-20